Dzieciństwo bez przemocy

Portal Planeta Dziecka wspiera i popiera akcję “Dzieciństwo bez przemocy”.

Przemoc wobec dzieci to poważny problem, który może mieć trwały wpływ na ich życie. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego dochodzi do przemocy wobec dzieci, jak wpływa ona na nie emocjonalnie i fizycznie oraz co można zrobić, jeśli jest się świadkiem lub doświadcza się przemocy we własnym domu.

Przemoc krzywdzi dzieci na wiele sposobów i przybiera różne formy. Wszyscy możemy pracować razem, aby stworzyć dzieciństwo bez przemocy.

Przemoc wobec dzieci to poważny problem, dlatego ważne jest, aby spojrzeć na niego całościowo. Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem dla rządów i organizacji międzynarodowych, ale także dla każdego, komu zależy na tym, by nasz świat był lepszy dla następnego pokolenia. Przemoc może być fizyczna lub psychiczna; może zdarzyć się w domu lub w szkole. Przemoc może być również popełniona przez osoby z autorytetem przykładowo przez nauczyciela. Dlatego wszyscy musimy pracować razem, jeśli chcemy stworzyć dzieciństwo bez przemocy. Będzie to wymagało od nas wszystkich współpracy na wielu frontach: jako jednostki podejmujące konkretne kroki w kierunku zakończenia przemocy w domu i społeczności; poprzez inicjatywy społeczności lokalnych, takie jak programy przeciwdziałania zastraszaniu i biciu dzieci lub poprzez krajowe kampanie przeciw przemocy dzieciom takie jak “Dzieciństwo bez przemocy”, w której nasz portal bierze czynny udział.

Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy?

Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz doświadcza przemocy, ważne jest, aby szukać pomocy. Polski Telefon Zaufania to specjalny serwis oferujący wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej. Infolinia dostępna jest w języku polskim i angielskim i czynna jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Można do niego zadzwonić z każdego telefonu w Polsce i za granicą. Z infolinią możesz skontaktować się, jeśli doświadczasz przemocy lub jeśli niepokoi Cię sytuacja kogoś innego. Operator wysłucha Twoich problemów i doradzi, jak sobie z nimi poradzić. Zadba również o to, abyś miał dostęp do niezbędnej pomocy, w tym pomocy medycznej, wsparcia prawnego i innych rodzajów pomocy. Operator nie będzie Cię osądzał za to, co Cię spotkało, ani za żadne decyzje czy działania, które zostały podjęte podczas incydentu przemocy. Będą szanować Twoją prywatność i udzielać informacji tylko na prośbę samego rozmówcy.

Numer telefonu: 116 111

Czym jest dzieciństwo bez przemocy?

Istnieje wiele definicji przemocy, ale na potrzeby tego artykułu zdefiniujemy przemoc jako każdą formę urazu lub krzywdy celowo zadanej innej osobie. Może to obejmować fizyczne lub emocjonalne znęcanie się, zastraszanie i nękanie, zaniedbanie i porzucenie. Dzieciństwo bez przemocy to takie, w którym od momentu narodzin do 18 roku życia żadna osoba odpowiedzialna za opiekę nad Tobą nie wyrządziła Ci umyślnej krzywdy – dotyczy to członków najbliższej rodziny (rodzeństwa), dalszej rodziny (ciotek/wujków/kuzynów), przyjaciół i znajomych.

Dlaczego dzieciństwo bez przemocy ma znaczenie?

Ważne jest, aby zrozumieć, że przemoc wobec dzieci jest poważnym problemem. Kiedy dzieci są zastraszane, mogą doświadczyć problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, problemów edukacyjnych i społecznych, które mogą prowadzić do obciążeń ekonomicznych w późniejszym okresie życia.

Chociaż znęcanie się jest często postrzegane jako coś pomiędzy dziećmi, jest ono również powszechne wśród nastolatków. W jednym z badań stwierdzono, że znęcanie się osiąga szczytowy poziom w wieku 13-17 lat, a następnie spada. Inne badanie wykazało, że wskaźnik znęcania się był najwyższy wśród nastoletnich dziewcząt w porównaniu z innymi grupami wiekowymi (w tym młodymi dorosłymi).

Jak działamy jako społeczeństwo w kierunku dzieciństwa bez przemocy?

Jako społeczeństwo powinniśmy dążyć do zapewnienia dzieciom dzieciństwa bez przemocy. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest poprawa sposobu, w jaki rodzice angażują się w życie swoich dzieci. Musimy zachęcać rodziców do spędzania większej ilości czasu na rozmowie i słuchaniu dzieci, a także na graniu w gry i wspólnym czytaniu książek. Dzięki temu dzieci poczują się ważne i kochane, co pozwoli im nabrać pewności siebie, której potrzebują, aby dobrze radzić sobie w życiu.

Czy wyzywanie dziecka jest przemocą?

Wyzywanie dziecka to przemoc. Nigdy nie jest w porządku krzywdzić kogoś fizycznie lub odbierać mu dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy woda. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Dzieci wciąż uczą się o otaczającym je świecie, więc potrzebują wskazówek od dorosłych, którzy pomogą im zrozumieć, jak należy zachowywać się w społeczeństwie. Jeśli nie pozwalasz dziecku nauczyć się odpowiedniego zachowania poprzez ciągłe stawianie mu wyzwań, uniemożliwiasz mu rozwój umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu.

Gdy dzieci nie wiedzą, jak odpowiednio reagować, gdy ktoś rzuca im wyzwanie, mogą same zaatakować przemocą, bo nie wiedzą, co jeszcze mogą zrobić. Może to prowadzić do problemów w późniejszym życiu, w tym do działalności przestępczej i przemocy domowej.

3 przykłady agresji psychicznej wobec dziecka

Agresja psychiczna jest formą znęcania się, która obejmuje:

 • Zastraszanie, obelgi i groźby. Ten rodzaj przemocy psychicznej może polegać na odrzuceniu dziecka, odizolowaniu go od przyjaciół i członków rodziny (lub stworzeniu środowiska, w którym wszystkie jego relacje są z osobami krzywdzącymi) lub sprawieniu, że poczuje się ono w jakiś sposób bezwartościowe.
 • Upokarzanie, sprawianie, że dziecko czuje się małe poprzez szydzenie lub krytykowanie jego wyglądu, poziomu inteligencji lub umiejętności. Może to obejmować używanie słów takich jak “głupi” lub “tępy” w rozmowach z dzieckiem, a także umniejszanie rzeczy, które uwielbia ono robić w obecności innych ludzi (np. określanie projektów artystycznych jako “gówno”).
 • Izolacja od pomocy z zewnątrz poprzez odmawianie dostępu do innych dorosłych, którzy mogliby być źródłem wsparcia dla dziecka, takich jak nauczyciele, doradcy szkolni, lekarze/pielęgniarki itp.)

Skutki stosowania kar fizycznych

Kary fizyczne powodują negatywny obraz siebie i mogą prowadzić do poczucia winy, wstydu i bezwartościowości. Może również spowodować, że dziecko rozwinie negatywny stosunek do autorytetów, otaczającego go świata, a nawet samego siebie. W dorosłym życiu może się to objawiać problemami z autorytetami w szkole lub w pracy, trudnościami w nawiązywaniu przyjaźni lub zaufaniu innym, a także konfliktowymi relacjami z partnerami.

Dlaczego rodzice biją swoje dzieci?

Bicie dzieci jest aktem przemocy, a przemoc nie jest tym, czego chcemy w naszym życiu. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, dlaczego rodzice biją swoje dzieci:

 • Boją się o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich dzieci.
 • Czują się bezsilni, kiedy są źli.
 • Nigdy nie zostali nauczeni, jak radzić sobie z silnymi emocjami lub stresem w zdrowy sposób – nie wiedzą nic lepszego!

Rodzice również często boją się swoich własnych emocji (dotyczy to zarówno matek, jak i ojców). W rzeczywistości większość rodziców nie zdaje sobie sprawy, że posiadanie dziecka może wywołać nierozwiązane problemy z ich własnego dzieciństwa – często problemy te wynikają z tego, że w dzieciństwie sami byli maltretowani przez członków rodziny lub autorytety, takie jak nauczyciele czy trenerzy w szkole. Jeśli to brzmi jak ty, jest nadzieja: terapia może pomóc wyleczyć te stare rany, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał rzucać się na własne dziecko tak, jak ktoś kiedyś zrobił to tobie!

Kraje, w których wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci

Obecnie w 24 krajach obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Do tych krajów należą: Albania, Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Portugalia.

Czy bicie dzieci wpływa na ich psychike?

To, czy bicie dzieci wpływa na ich psychikę, czy nie, zależy od wieku dziecka, jego osobowości i relacji z rodzicami, innymi ludźmi i światem. Maluch, który jest bity przez dorosłego, będzie bardziej dotknięty tym faktem niż student, który został raz w życiu uderzony w twarz.

Zdecydowana większość dorosłych, którzy byli fizycznie wykorzystywani w dzieciństwie, nie ma problemów psychologicznych w późniejszym życiu. Może wydawać się sprzeczne z intuicją, że ktoś, kto był bity w dzieciństwie, nie rozwinie później problemów ze zdrowiem psychicznym – jednak ważne jest, aby rozważyć, jaki rodzaj bicia miał miejsce i w jakim wieku to się stało. Jeśli małe dziecko widziało, jak jego matka bije jego ojca, to może dorosnąć wierząc, że przemoc jest normalnym zachowaniem między parami lub rodzinami, ale jeśli to samo dziecko widziało, jak dorosły policzkuje innego dorosłego ze złości, to jest mniejsza szansa, że ta osoba będzie postrzegać przemoc jako akceptowalne zachowanie, gdy będzie starsza, ponieważ jest przyzwyczajona do oglądania dorosłych zachowujących się spokojnie wobec siebie.

Jakie skutki prawne W polsce może ponieść rodzić bijący swoje dziecko

W Polsce konsekwencje prawne pobicia dziecka mogą być różne w zależności od wielu czynników.

Jeśli zostaniesz skazany za napaść na dziecko, możesz podlegać grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli jednak sędzia uzna, że zamierzałeś spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć, wówczas możesz podlegać grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeśli ofiara ma mniej niż 16 lat i doznała poważnych obrażeń ciała w wyniku pobicia przez rodzica, wówczas może również pozwać rodzica o odszkodowanie w sądzie cywilnym.

Podsumowanie

Najlepszym sposobem zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest stworzenie kultury szacunku i tolerancji, w której dzieci są cenione i wspierane przez swoich opiekunów. Kluczowe jest, aby wszyscy wzięli odpowiedzialność za tę misję, począwszy od rodziców, wychowawców i innych dorosłych, którzy codziennie wchodzą w interakcje z dziećmi. Możesz pomóc, mówiąc swoim znajomym, jak ważna jest rozmowa o przemocy wobec dzieci, abyśmy mogli zjednoczyć się jako społeczeństwo, aby wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie!

Źródłem grafiki jest nieistniejący już portal dziecinstwobezprzemocy.pl

Dopływy Wisły

Prawobrzeżne dopływy Wisły:

 • Drwęca 231 km
 • Dunajec 249 km
 • Liwa 118 km
 • Narew 499 km
 • Osa 96,2 km
 • Raba 132 km
 • San 443 km
 • Skawa 96 km
 • Skrwa 114 km
 • Soła 89 km
 • Świder 89 km
 • Wieprz 349 km
 • Wisłoka 164 km

Lewobrzeżne dopływy Wisły:

 • Brda 245 km
 • Bzura 173 km
 • Czarna 61 km
 • Dłubnia 50 km
 • Iłżanka 77 km
 • Kamienna 138 km
 • Nida 154 km
 • Opatówka 55 km
 • Pilica 333 km
 • Przemsza 24 km
 • Radomka 115 km
 • Szreniawa 87 km
 • Wda 198 km
 • Wierzyca 151 km

Wisła zwana królową polskich rzek oprócz faktu, że jest najdłuższą rzeką w kraju, jest też nieodłączną częścią jego historii i kultury. Wiekami przepływając przez jego krainy tworzyła na nowo krajobraz, współtowarzyszyła lokalnej ludności, była życiodajnym źródłem pokarmu oraz motorem napędowym do rozwoju gospodarki. Czym bez niej byłby dzisiejszy Kraków, czy Warszawa? Czy w ogóle mogłyby powstać i rozwijać się? Prawdopodobnie nie. To rzeka dyktowała swoje reguły, wyznaczała kierunki oraz wskazywała miejsca dogodne do rozkwitu cywilizacji.

Jak powstała wodna królowa Polski?

Uznaje się, że początki Wisły miały miejsce 20 tysięcy lat temu w plejstocenie. Cofający się przez tereny Mazowsza lądolód, zatrzymał się. Stopniowe podnoszenie się temperatury spowodowało, że wielkie masy wody z południowych stron zaczęły spływać pradawnym korytem rzeki przez Niemcy, aż do Morza Północnego. Swój obecny bieg Wisła uzyskała dopiero po całkowitym roztopieniu się lądolodu i powstaniu Morza Bałtyckiego, które stało się jej nowym zlewiskiem.

Legendarna rzeka

Pierwsze wzmianki o Wiśle pochodzą z 5-7 wieku p.n.e i zostały znalezione na mapie Marka Agrypy oraz “Historii naturalnej” napisanej przez Pliniusza Starszego, w której figuruje nazwa Viscla. Wtedy w rejonie rzeki osiedlili się Celtowie i plemiona wschodniogermańskie.

Legendy polskie ściśle nawiązują do geograficzno-geologicznych przesłanek powstania Wisły. Według pradawnych podań dwie siostry Białka i Czarnuszka, będące córkami Beskida wyruszyły w świat w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Los sprawił jednak, że i tak spotkały się i kontynuowały dalszą podróż razem, trzymając się się za rękę. Dotarły do Bałtyku, przedzierając się przez krainę śląską, krakowską, sandomierską, mazowiecką i mazurską. Ojciec tak bardzo tęsknił do swoich dzieci, że ciągle posyłał im wianki płynące z gór do morza.

Oczywiście można doszukać się analogii w geograficznym szlaku rzeki. Potoki Czarna i Biała Wisełka łączą się, dając początek Wiśle i płyną aż do Bałtyku.

Źródło Wisły

Chyba każdy na lekcji geografii dowiedział, że królowa polskich rzek wypływa z Beskidu Śląskiego, z Baraniej Góry, która sięga wysokości 1215 m n.p.m. Źródło Wisły znajduje się na jej południowo zachodnim stoku, 13 metrów niżej niż szczyt wzniesienia. Na początku ma formę maleńkiego beskidzkiego potoczku Czarnej Wisełki. Dopiero później przeobraża się majestatyczną rzekę, przecinającą polskie regiony.

Geograficzne początki Wisły łatwiej zapamiętać, doszukując się skojarzeń z najbliższą miejscowością, z której ona wypływa. Wisła to również ośrodek turystyczny, sportowy oraz rekreacyjny, do którego przybywają tysiące miłośników górskich wycieczek, narciarstwa oraz jazdy na rowerze. Szczególną sławę miasto zyskało dzięki Adamowi Małyszowi, z którego mistrz pochodzi. Można nawet zobaczyć skocznię, od której zaczęła się jego sportowa kariera.

Miasta leżące nad Wisłą

Od zarania dziejów o lokalizacji miasta decydowała obecność zbiornika wody pitnej. Nie bez przyczyny to właśnie w pobliżu Wisły powstały Kraków, Warszawa, Płock, Toruń Bydgoszcz oraz Gdańsk. Rzeka dostarczała pokarmu, stanowiła naturalną barierę ochronną przed wrogiem oraz była drogą transportu, umożliwiającą rozwój handlu. Jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce Wawel został wybudowany na wzgórzu, u podnóży którego ona płynie.

Warszawa prawdopodobnie nie byłaby stolicą kraju, gdyby nie królowa rzek. O jej przeniesieniu z Krakowa zdecydowała głównie centralne położenie geograficzne oraz bliskość Wisły.

Podobnie można zadać sobie pytanie, czymże byłby dzisiejszy Gdańsk bez niej? Handel, żegluga, stocznie to wszystko powstawało i rozwijało się dzięki wypływającej Wiśle. Towary z łatwością mogły być transportowane z kraju na rynki zagraniczne i odwrotnie. To otworzyło nowe możliwości i poszerzyło horyzonty kulturowe.  

Naturalne formy krajobrazowe 

Królowa polskich rzek przyczyniła się nie tylko do powstania dużych miast. Dzięki niej wyodrębniły się sławne z najżyźniejszych gleb oraz depresyjnego położenia Żuławy, niektóre zbiorniki wodne, jak np. Jezioro Włocławskie oraz parki krajobrazowe, jak np. Gostyńsko-Włocławki.

Wisła stworzyła warunki do bytowania wielu organizmów żywych. Jest ostoją dzikiego ptactwa takiego jak: bączki, rybitwy, czarne bociany, bieliki, derkacze. Takie siedliska można spotkać w okolicach Płocka, gdzie powstały rezerwaty przyrody.

Ciekawostki związane z Wisła

Ta z pozoru zwykła rzeka niejednokrotnie potrafi zaskoczyć. Mało kto wie, że:

 • należy ona do pięciu rzek świata, które pokazują, że bez ludzkiej ingerencji, takiej jak regulowanie kierunku, betonowanie można gospodarować jej naturalnym bogactwem w ramach zrównoważonego rozwoju. Na znamienitej liście znajdują się jeszcze Jangcy, Mekong, Niger i Orinoko 
 • uznawana jest za jedną z  ostatnich “dzikich rzek” w Europie
 • Wisła to również najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego
 • zlewisko Wisły zajmuje ponad połowę powierzchni naszego kraju
 • co sekundę do Bałtyku dostaje się około miliona litrów wody z Wisły.

Królowa rzek ciągle płynie i na bieżąco zmienia otaczający nas krajobraz. To niepojęta, naturalna siła, której nie wolno bagatelizować. Należy ją poznawać, podziwiać i korzystać z jej dobroci.

5 warunków Sakramentu Pokuty

Spowiedź to jeden z najważniejszych sakramentów. Poprzez wyznanie grzechów możemy na nowo połączyć się z Bogiem i przyjąć go w najświętszym sakramencie. Wydawać by się mogło, że spowiedź jest czymś prostym, co wymaga tylko powiedzenie tego, czym obraziliśmy Pana Boga. W rzeczywistości wygląda to inaczej, natomiast trzeba powiedzieć, że spowiedź wiąże z pięcioma warunkami, o których postanowiliśmy sobie teraz chwilę powiedzieć. Aby się dowiedzieć więcej, zachęcamy do lektury poniższego tekstu.

Rachunek sumienia

Pierwszy warunkiem, który przygotuje nas do dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. Polega on na tym, że wymusimy na własnym sumieniu to, czym obraziliśmy Pana Boga. Ma być to swego rodzaju ściągawka, która uporządkuje naszą wiedzę i pozwoli nam dotrzeć do najgłębszych zakamarków naszej duszy, aby spowiedź była jak najlepsza.

Żal za grzechy

Nie może być dobrej spowiedzi bez przyznania się do grzechów, ale również żałowania za nie. Spowiedź, która jest wykonana bez żadnego żalu nie przyniesie żadnych efektów i nie będzie mile Bogu widziana. Musimy mieć świadomość tego, że najmniejszy grzech hańbi naszą duszę i trzeba za niego szczerze żałować. 

Mocne postanowienie poprawy

Wyznanie grzechów to jedno, ale również postanowienie poprawy jest niezmiernie istotne. Najgorsze co można zrobić, to przejść nad porządkiem dziennym do spowiedzi i nie wdrażać do naszego życia narzędzi, które pozwolą nam zapanować nad naszymi złymi nawykami. Owszem, czasem wymaga to ogromnego samozaparcia, być może zrezygnowania z niektórych przywar, ale jednak na tym polega spowiedź. Przychodzenie z tymi samymi grzechami symbolizuje stały upadek, do którego nie wolno dopuścić, chociaż błądzenie jest rzeczą ludzką.

Szczera spowiedź

Podstawą spowiedzi jest to, że nie zatajamy świadomie żadnego grzechu. Jeżeli nie mówimy jakiegoś grzechu, o którym dobrze wiemy, to spowiedź jest uznana za nieważną oraz jest spowiedzią świętokradczą. Świadome zatajenie grzechu jest poważnym wykroczeniem, więc jeżeli taka spowiedź miała miejsce, to należy poinformować kapłana o takim zdarzeniu i przeprowadzić dokładną spowiedź. Wszelkie grzechy muszą być wyznane szczerze, bez owijania w bawełnę, choćby miało być to dla nas wstydliwe. Kapłan jest namiestnikiem Chrystusa i to w jego imieniu odpuszcza nam grzechy, więc nie możemy się obawiać o to, że będziemy wyśmiani, ponieważ chroni nas tajemnica spowiedzi.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Oczyszczenie własnej duszy jest ważne, jednak trzeba też zwrócić uwagę na to, że w razie poważnego wykroczenia przeciwko bliźniemu, należy zwrócić daną rzecz bądź zrekompensować szkodę. Dostosowanie narzędzi zależy od konkretnego przypadku i to kapłan daje określone narzędzia. Jeżeli jest możliwe odkupienie swoich win poprzez zwrócenie w 100%, to jak najbardziej należy to zrobić, chociaż nie zawsze może być to możliwe. Istotne jest jednak to, aby dążyć do oddania czyjejś własności bądź naprawienia szkód.

Dziady cz. III: Prometeizm i mesjanizm

Jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych dramatów literatury polskiej są “Dziady” Adama Mickiewicza. Dzieło to realizuje wiele nurtów literackich oraz filozoficznych, a bieg wydarzeń podyktowany jest ówczesną sytuacją historyczną i polityczną. To właśnie te aspekty ściśle wiążą się z dwoma charakterystycznymi prądami literackimi, które autor chciał ukazać za pomocą zachowania bohaterów oraz fabuły. Mowa o prometeizmie oraz mesjanizmie – motywach, które często przewijały się w dziełach twórców i są szczególnie charakterystyczne dla utworów romantycznych. 

Czym jest prometeizm? 

Prometeizm jest postawą wywodząca się z czasów starożytnych, z mitologii greckiej. Jej nazwa pochodzi od Prometeusza – tytana, który ulepił człowieka z gliny. Bohater ten był przyjacielem ludzkości i chciał dla człowieka wszystkiego co najlepsze. Z tego względu, podstępem wykradł bogom ogień z olimpu i podarował go zwykłym śmiertelnikom, aby ułatwić im życie. W wyniku swojego postępowania spotkał się on z boskim gniewem i został surowo ukarany. Przywiązany do skał Kaukazu cierpiał, gdy sępy wyżerały mu wątrobę, która codziennie odrastała. 

Postawa prometejska jest zatem powiązana z działaniem altruistycznym. Człowiek poświęca siebie i swoje życie w imię działania dla dobra ogółu. Jednostka ofiaruje swój żywot, często świadomie decydując się na cierpienie, które ma przynieść korzyść ludzkości. Robi to nie czerpiąc z tego żadnych korzyści, przekładając potrzeby innych ponad własne. Postawa prometejska często charakteryzuje bohaterów romantycznych, w tym Konrada w III cz. “Dziadów” Adama Mickiewicza. 

Prometeizm w III części ” Dziadów” ukazany na przykładzie Konrada

Konrad jest bohaterem romantycznym – przechodzi zarówno wewnętrzną przemianę jak i jest buntownikiem. Nie zgadza się z otaczającą go rzeczywistością, przez co cierpi jego dusza, a on sam nie może pogodzić się z biernością Boga. Jest to ukazane przede wszystkim w Wielkiej Improwizacji, w której Konrad kłóci się z Bogiem, wypowiada bluźnierstwa i stawia mu zarzuty. Chce, aby Bóg odpowiedział na jego pytania i dał mu władzę panowania nad duszami. Wszystko to, aby położyć kres cierpieniom narodu Polskiego. Motywem jego postępowania jest głównie bezinteresowna troska o losy rodaków oraz pragnienie sprawiedliwości i pokoju. 

Jednak postawa Konrada, pomimo tego, że kierowana jest dobrą wolą, ostatecznie okazuje się przepełniona pychą oraz butą. Bohater stawia bowiem samego siebie jako jednostkę wybitną: poetę powołanego do wielkich czynów. Wywyższa się, unosi indywidualizmem, żąda od Boga reakcji i natychmiastowej odpowiedzi, a gdy jej nie dostaje, wypowiada bluźnierstwa. Jego duszę przed wypowiedzeniem ostatniego, najokrutniejszego bluźnierstwa, w którym nazwać miał Boga “carem”  ratują egzorcyzmy księdza Piotra. Ostanie słowo wymawiają za niego diabły, a on sam, nieprzytomny pada na podłogę. 

Chociaż zachowanie Konrada wynika ze szczerych intencji, miłości do ojczyzny oraz ludzi, a także pragnienia wolności, to ostatecznie staje się przyczyną jego klęski. Bohater toczy wewnętrzną wojnę w swojej psychice, co doprowadza go do wykroczenia przeciw najwyższym siłom, i motywuje do postawienia siebie w roli sędziego oraz władcy. 

Zachowanie Konrada jest ściśle związane z ideą prometeizmu. Zbuntowany przeciwko Bogu bohater decyduje się poświęcić nie tylko swoje życie w imię ludzkości, ale przede wszystkim – własną duszę. Jest świadomy, iż bluźnierstwa wiążą się z wiecznym potępieniem. Kierowany romantycznymi ideałami jest jednak gotów cierpieć dla dobra ogółu. Postawę prometejską głównego bohatera doskonale odzwierciedlają słowa jakie wypowiedział sam o sobie: “Nazywam się milijon – bo za miliony kocham i cierpię katusze”. Konrad utożsamia się zatem z Prometeuszem. Podobnie jak on, chce być uważany za jednostkę wybitną i sprzeciwia się Bogu w imię dobra ludzkości. 

Czym jest mesjanizm? 

Mesjanizm jest zjawiskiem obecnym w literaturze, często występującym w utworach epoki romantyzmu. Jego rodowód wywodzi się z Biblii, gdzie jeszcze w Starym Testamencie prorocy przepowiadali przyjście Mesjasza, który poprzez własne cierpienie i śmierć ma zbawić ludzkość, zmartwychwstać oraz pokonać grzech. Proroctwa wypełniają się w Nowym Testamencie, kiedy to Chrystus – Syn Boga – ofiarowuje swoje życie na krzyżu, aby następnie powstać z martwych i przezwyciężyć szatana oraz wszystkich swoich wrogów. 

Zadaniem mesjanizmu w literaturze jest zatem ukazanie mistycznego posłannictwa danego narodu. Przekonanie o jego istotnej roli jaką ma odegrać w wielkiej historii, która ma się wydarzyć. Adam Mickiewicz w “Dziadach” cz. III bardzo mocno akcentuje mesjanizm Polski. Koncepcja posłannictwa narodu polskiego odnosi się przede wszystkim do hasła: “Polska Chrystusem Narodów”, które miało pokrzepić serca walczących obywateli. 

Mesjanizm w III cz. “Dziadów” ukazany w widzeniu księdza Piotra

Mesjanizm Polski w Dziadach cz. III najbardziej dosadnie ukazany jest w widzeniu księdza Piotra. Pokorny sługa Boży, doświadcza mistycznej wizji, w której ukazuje mu się przyszłość jego narodu. W widzeniu przedstawiona jest Polska, która musi cierpieć, aby wyzwolić spod carskiego panowania narody europejskie. Ostatecznie jednak ojczyzna jawi mu się jako naród zwycięski, odradzający się w glorii i chwale. Z krzyża do którego została przybita, opada biała szata – będąca symbolem wolności, którą poprzez cierpienie uzyskają Polacy oraz inne państwa. 

Alegorie oraz porównania do cierpienia Polski i Chrystusa występują kilkukrotnie w widzeniu księdza Piotra. W utworze ma miejsce m.in. nawiązanie do bierności Piłata ukazanego pod postacią Francji, która nie reaguje na krzywdę narodu polskiego, a w wyniku strachu o własne relacje z carem, umywa ręce. Kolejną alegorią biblijną jest porównanie cierpienia młodzieży polskiej zesłanej na Sybir do rzezi niewiniątek. W ten sposób autor porównuje Polskę do prześladowanego przez Heroda Chrystusa. Oprawcami natomiast są rosyjscy rządzący, m.in.: car Aleksander I oraz senator Nowosilcow, którzy dręczą i uciemiężają Polaków. 

Rola mesjanizmu w “Dziadach” cz. III

Mickiewicz poprzez porównanie losów Polski do męki i śmierci Chrystusa doszukuje się metafizycznego sensu cierpienia. Pragnie odgadnąć intencje Boga względem narodu oraz dać nadzieje jego walczącym obywatelom. Przekaz treści jest zatem następujący: Polska, podobnie Chrystus, będzie cierpieć, ale ostatecznie zwycięży i odrodzi się silniejsza, dając wolność innym narodom. Takie właśnie zadanie – przywrócenie ducha nadziei oraz walki, miała “poezja pisana ku pokrzepieniu serc”, której ideę, twórcy romantyzmu wielokrotnie poruszali w sowich dziełach. 

Mesjanizm oraz prometeizm stanowią główne motywy dramatu Adama Mickiewicza pt. “Dziady” część III. Te dwa terminy, choć absolutnie nie są ze sobą tożsame, posiadają jedną wspólną cechę, którą jest: bezinteresowne cierpienie dla dobra ludzkości. To właśnie za pomocą tych dwóch postaw autor próbuje zobrazować czytelnikowi sprawy polityczne oraz trudną sytuację, z którą przyszło zmierzyć się Polakom, a także kluczową rolę jaką ma odegrać naród polski w ostatecznym pokonaniu carskiej agresji oraz wyzwoleniu narodów. 

8 zasad bezpiecznego opalania z małym dzieckiem

Promienie słoneczne sprawiają, że człowiek jest szczęśliwszy, ma więcej energii i chęci do życia, a w jego skórze powstaje witamina D. Jej powstawanie jest możliwe dzięki dwuetapowej reakcji światła ultrafioletowego i izomeryzacji cieplnej. Trzeba jednak pamiętać, że promienie słoneczne również szkodliwy wpływ na organizm. Świadczy o tym ładnie opalona na brązowo skóra, która to uwidacznia szkodliwy efekt działania słońca. Opalenizna jest bowiem reakcją obronną organizmu na skutek promieniowania UV. Skóra wytwarza melaninę, której zadaniem jest absorpcja szkodliwych promieni i ochrona przed szkodliwym działaniem słońca.

Częste i długotrwałe opalanie nie tylko przyspieszenie procesu starzenia się skóry. To także czynność, która może doprowadzić do poparzeń lub nawet powstania czerniaka. Niezabezpieczona podczas opalania głowa narażona jest na udaru, a brak ochrony oczu może doprowadzić nie tylko do uszkodzenia wzroku, ale nawet do oślepnięcia. Na te szkodliwe czynniki szczególnie narażone są dzieci, nie mające jeszcze aż takiej naturalnej odporności na słońce, jak osoby dorosłe. Planując więc wspólne opalanie z dzieckiem, należy pamiętać o poniższych zasadach, by zaoszczędzić problemów zdrowotnych, które mogą pojawić się niemal od razu po opalaniu, jak i dopiero po latach.

1. Krem z filtrem

Podstawową zasadą podczas opalania się jest stosowanie kremów z filtrem. Dzięki zastosowaniu ich można zahamować lub nawet całkowicie wyeliminować szkodliwy wpływ, jaki na skórę mają promienie słoneczne. Niezmierne ważne jest więc smarowanie nimi dzieci. Im wyższy filtr, tym mniejsze oddziaływanie promieni UV. Zalecane jest więc smarowanie dzieci kremem z filtrem minimum 30, a najlepiej 50, zwłaszcza tych najmłodszych. Wybierając krem nie trzeba kupować specjalnie dedykowanych dzieciom. Dużo bardziej opłaca kupić się jeden duży krem i wysmarować nim całą rodzinę. Trzeba tylko przed zakupem uważnie przeczytać skład i właściwości, by mieć pewność, że wybrało się dobrze.

Pierwsze smarowanie kremem z filtrem powinno nastąpić 15-20 minut przed planowanym wyjściem na słońce. Powinno też być powtarzane co 2-3 godziny oraz po każdym wyjściu z wody. Nie należy sugerować się tym, co mówią producenci o wodoodporności kremów. Pod wpływem wielu czynników, między innymi wody, potu, wiatru, czy wraz z upływem czasu, skuteczność kremu spada. Dlatego aby ochrona była ciągła, należy dziecko regularnie smarować. Należy też pamiętać o tym, że ciało malucha powinno być wysmarowane całe, włącznie z twarzą, noskiem, uszkami i stópkami. Absolutnie żadna część małego ciałka nie powinna zostać pominięta, by nie zostać narażona na poparzenia.

Trzeba też uważnie sprawdzać nie tylko datę na opakowaniu kremu, ale również to, w jakich warunkach ten jest przechowywany. Krem do opalania użyty kilka dni po terminie dalej będzie posiadał swoje właściwości, jednak źle przechowywany może zepsuć się nawet tuż po otwarciu. Należy więc swoje kremy trzymać w temperaturze do 25 stopni, a najlepiej do 20. Udając się więc na plażę, w celu odpowiedniego przechowywania, należy krem umieścić w wodzie, zakopać w piasku, okryć wilgotnym ręcznikiem lub schować do torby termicznej. Najlepiej w takim miejscu, które nie jest narażone na działanie promieni słonecznych, których padanie powoduje podwyższanie się temperatury danego miejsca.

2. Ochrona miejsc newralgicznych i cień

Ochrona głowy oraz oczu to minimum i podstawa. Czapka z daszkiem, kapelusz, czy chusta ochronią przed omdleniem, czy udarem, a okulary przeciwsłoneczne muszą zawierać specjalny filtr, by należycie ochronić delikatne oczy dziecka. Zakładanie okularów przeciwsłonecznych bez filtra jest bez sensu, gdyż oczy dziecka nadal są narażone na promienie UV, które mogą uszkodzić wzrok. Warto pamiętać, że nowoczesne dziecięce okulary do pływania i nurkowania również ten filtr bardzo często zawierają, więc jeśli dziecko nie chce standardowych okularów przeciwsłonecznych, to może chodzić po plaży właśnie w takich goglach. Dlatego przed zakupem takich gogli warto sprawdzić, czy taki specjalistyczny filtr posiadają.

Jeśli na skórze malucha występują pieprzyki, czy inne znamiona, je również należy zakryć przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych. Jeśli zwykła koszulka, czy spodenki ich nie zakryją, warto na dane miejsce nakleić zwykły plaster. Działanie promieni UV na pieprzyki lubi spowodować ich powiększanie się, a w późniejszym czasie nawet wystąpienie czerniaka. Warto też takie zmiany pieprzyki i znamiona u dziecka skonsultować z dermatologiem, który dodatkowo poradzi, w jaki sposób należy się nimi zająć.

Trzeba też dziecku zagwarantować możliwość schowania się w cieniu. Parasol, czy specjalny namiot to świetny sposób na schłodzenie się i ucieczkę przed nadmiernym słońcem, gdy będzie się go miało dość. Świetnie też sprawdzi się w tym wypadku zmiana otoczenia. Spacer po lesie, czy pójście na lody do klimatyzowanej kawiarni sprawdzą się jeszcze lepiej niż parasol, czy namiot, pozwalając się jeszcze lepiej schłodzić i odpocząć od słońca.

3. Uważna kontrola czasu

Dużo mówi się o tym, że dzieci i osoby starsze powinny unikać przebywania na słońcu w godzinach 10-15. Wtedy bowiem słońce jest najostrzejsze, a promieniowanie ultrafioletowe najmocniejsze. Jest też wtedy najgoręcej, najbardziej parno i duszno. Dlatego też małe dzieci nie powinny w tych godzinach się opalać. Jeśli rodzice nie będą tego przestrzegać, mogą bardzo swojemu dziecku zaszkodzić. Omdlenie, czy odwodnienie będą jednymi z lżejszych uszczerbków na zdrowi, podczas takiego opalania. Dużo gorsze jest to, że przebywanie na słońcu o tej porze bardzo szkodzi skórze, przyspiesza jej proces starzenia, wysusza ją i może doprowadzić do czerniaka.

Rodzice powinni też zdawać sobie sprawę z tego, że skóra ich dziecka różni się od tej, którą mają dorośli. Dlatego jeśli już dziecko ma się opalać należy mu to dawkować. Nieprzyzwyczajone do słońca dziecko w pierwszych dniach powinno opalać się tylko po kilka minut, po czym należy przenieść je do cienia. Długość przebywania na słońcu z każdym dniem powinna być zwiększana, jednak nigdy dziecko nie powinno opalać się zbyt długo. Dla jego zdrowia należy kategorycznie zabronić mu przebywania całego dnia na słońcu. Dzięki temu uniknie się też nadmiernemu procesowi skóry, który w skrajnych przypadkach doprowadza do tego, że młoda osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat wygląda jak stara babcia, czy dziadek. Taki wygląd to efekt nadmiernego i nieodpowiedzialnego wystawiania na słońce przez rodziców swojej pociechy.

4. Nawadnianie

Nawadnianie jest bardzo ważne podczas opalania. Wysokie temperatury i specjalne wystawianie skóry na działanie promieni słonecznych sprawia, że człowiekowi jest bardziej gorąco i przyspiesza to jego proces pocenia się, co powoduje nadmierną utratę wody z organizmu. Może to doprowadzić do odwodnienia, omdlenia, czy wysuszenia skóry, przez co ta będzie bardziej narażona na oparzenia. Dlatego należy pić dużo wody, najlepiej z cytryną, a także zadbać o nawilżenie skóry, np. kąpielą w jeziorze, czy zroszenie się wężem ogrodowym. Warto też odstawić kawę, herbatę i słodkie napoje gazowane, które to powodują odwadnianie organizmu. Należy więc pilnować dziecko, by piło, nawet jeśli nie ma na to ochoty. Odpowiednie i regularne nawadnianie organizmu ochrania przed potencjalną wizytą w szpitalu, gdy organizm się odwodni. Ważne jest więc zabranie ze sobą na plażę odpowiedniej ilości napoi, gdyż nie zawsze istnieje możliwość dokupienia ich ma miejscu.

5. Kontrola nad zażywanymi posiłkami

Niewiele osób o tym wie, ale spożywanie pewnych produktów może negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na przebieganie procesu opalania. Dlatego w przypadku dzieci, jeśli planuje się kąpiele słoneczne, należy wyeliminować produkty, które lubią działać fotouczulająco. Fotouczulenie zwane też fotoalergią to wystąpienie na skórze zmian alergicznych pod wpływem promieniowania UV. Aby tego uniknąć, warto wyeliminować na jakiś czas z diety dziurawiec, rumianek, marchewkę, seler naciowy, natkę pietruszki, sałatę, karczochy, koper ogrodowy i włoski.

Natomiast warto jeść produkty spożywcze, które zawierają antyoksydanty. Dzięki nim skóra jest naturalnie zabezpieczona przed szkodliwym promieniowaniem. Ochrona ta jest szczególnie ważna dla małych dzieci, które jeszcze nie nawykły do przebywania na słońcu. Dlatego niezwykle ważne jest, by podawać im do jedzenia pomidory, paprykę, szpinak, brokuły i truskawki. Warto też podsuwać maluchom do jedzenia świeże ogórki i arbuzy, które dodatkowo pozwolą też nawodnić organizm.

Wodne lody (i tylko takie, gdyż te ”tradycyjne” nie posiadają tej zdolności) również warto podawać dziecku, gdyż choć zawierają cukier, są wykonane głównie z wody. Więc jeśli dziecko nie chce grzecznie pić, warto podsunąć mu taką słodycz, na która z pewnością się skusi.

6. Odzież UV

Na rynku jest dostępne coraz więcej odzieży chroniącej przed słońcem, zwanej odzieżą UV. Jej zadaniem jest blokowanie szkodliwych promieni ultrafioletowych. Są w stanie ochronić zasłoniętą skórę nawet w 98% przed promieniami UV. Warto ubrać dziecko w taką odzież, by jeszcze lepiej je chronić. Lub nawet postarać się o specjalny namiot UV, w którym dziecko mogłoby się skryć podczas przebywania na plaży.

Taka ochrona za pomocą ubrań UV jest możliwa dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii przy jej produkcji. Podczas powstawania tego typu odzieży stosuje się specjalną technikę tkacką, która splata ze sobą poszczególne włókna (im ciaśniejszy splot, tym mniej promieni będzie mogło przedostać się przez tkaninę). Wykorzystuje się też materiały, które naturalnie posiadają zdolności rozpraszania znacznej części promieniowania słonecznego. Jako rodzic nie trzeba się więc martwić, że ubrania UV są produkowane z użyciem substancji chemicznych. To bezpieczne i naturalne tkaniny, które z powodzeniem może nosić na sobie każde dziecko. Zalecane jest jednak, by dziecko w nie ubranej dalej było nasmarowane jak najmocniejszym kremem z filtrem, by mieć absolutną pewność, że jest całkowicie chronione.

7. Uwaga na leki!

Jeśli dziecko zażywa jakieś leki – nieważne czy czasowo, jak. np. antybiotyki, czy na stałe, np. przeciwcukrzycowe, należy bardzo uważać. Przede wszystkim należy przeczytać ulotkę, by zapoznać się z przeciwwskazaniami, a jeśli ma się wątpliwości, trzeba udać się po poradę do lekarza. Zażywane leki mogą pod wpływem nadmiernej ekspozycji na słońce spowodować między innymi poparzenie i wysypkę nawet w miejscach, które nie były wystawione na działanie promieni. Jeśli więc wystąpią przeciwwskazania, należy nie tylko bardzo ograniczyć czas spędzony wspólnie z dzieckiem na słońcu, ale nawet całkowicie wyeliminować opalanie się ze swoich planów.

8. Pielęgnacja po opalaniu

Po zakończonym opalaniu należy dziecko umyć, by pozbyć się z jego ciała resztek kremu z filtrem, potu i brudu. To także idealny moment i sposób na to, by przyjrzeć się jego skórze. Jeśli zobaczy się niepokojące zaczerwienienia wskazujące na poparzenia dobrze jest zastosować stary i sprawdzony sposób w postaci zimnego okładu z zsiadłego mleka, czy śmietany. Następnie należy udać się po środek na oparzenia słoneczne, który nie tylko ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale również przyspiesza regenerację skóry.

Natomiast jeśli ze skórą wszystko jest w porządku i nie występują żadne niepokojące przebarwienia, to warto dziecko nasmarować zwykłą oliwką lub specjalnym kremem po opalaniu, w celu natłuszczenia wysuszonej pod wpływem słońca skóry. To także sposób na pozbycie się zrogowaciałego naskórka, który odpada pod wpływem pocierania dłoni rodzica o ciało dziecka. Dzięki temu łatwiej się skórze regenerować.

Mówi się, że wszystko jest dla ludzi, tylko należy podchodzić do tego z głową. Aby wakacje były udane, należy dobrze bawić się z dziećmi podczas nich i zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dzięki temu uniknie się nie tylko przerwania wczasów przez pobyt w szpitalu, ale oszczędzi też się dziecku późniejszych problemów zdrowotnych. Powyższe zasady są tylko sugestią, która ma sprawić, by każdy mógł się bezpiecznie bawić.

Jakie łóżeczko wybrać? Najlepsze łóżeczka dla niemowlaka

Jakie łóżeczko dla dziecka wybrać? To jedna z ważniejszych decyzji, przed jakimi stają rodzice noworodka. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ przez pierwszy rok życia niemowlę właśnie w łóżeczku spędza najwięcej czasu i musi czuć się w nim komfortowo. Małe dziecko powinno spać przynajmniej kilkanaście godzin w ciągu doby. Sen jest gwarancją jego prawidłowego rozwoju, zdrowia i dobrego samopoczucia. Który model łóżeczka jest zatem najlepszy? Wcale nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, wybierając łóżeczko dla dziecka? Najważniejsze powinny być bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Łóżeczko dla niemowlaka powinno być przede wszystkim bezpieczne. Oczywiście estetyka i wygoda też są bardzo ważne, jednak decydując się na łóżeczko do pokoju małego dziecka, pamiętaj o tym, że przede wszystkim musi ono spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Nie bez powodu łóżeczka dla małych dzieci mają wysokie szczebelki, które zapobiegają wypadnięciu dziecka.

Warto postawić na sprawdzonych producentów. Każda część łóżeczka powinna być idealnie gładka i bezpiecznie przymocowana. Nie może być mowy o niedokręconych śrubkach czy niewykończonych elementach. Drewniane łóżeczka powinny być pomalowane nietoksyczną farbą lub lakierem całkowicie bezpiecznym dla dzieci. 

Łóżeczko musi być dostosowane do wieku malucha

Wybór modeli łóżeczek jest naprawdę ogromny. Jakie jest więc idealne łóżeczko dla niemowlaka? Bezpieczne, wygodne i dopasowane do wieku oraz etapu rozwoju dziecka. W przypadku noworodka możesz zdecydować się na kołyskę lub tak zwany kosz Mojżesza, jednak nie jest to rozwiązanie na dłuższy okres. Starsze dziecko powinno mieć zapewnioną większą przestrzeń. Dlatego lepiej postawić na większe łóżeczko, z którego z powodzeniem będzie mogło korzystać nawet do trzeciego roku życia.

Najpopularniejsze modele to obudowane drewniane łóżeczka z możliwością regulacji wysokości materaca. Przez pierwsze miesiące materac może być umieszczony dość wysoko, co jest najwygodniejsze dla rodziców i ułatwia pielęgnację maluszka, ale po 4–5 miesiącach warto już go obniżyć. Bezwzględnie trzeba to zrobić, gdy dziecko zaczyna się przewracać lub chwytać za szczebelki. Warto pamiętać o tym, że każde dziecko rozwija się w innym tempie. Niektóre dzieci w wieku sześciu miesięcy potrafią już samodzielnie siedzieć. Nie należy zatem zwlekać zbyt długo z obniżeniem materaca. 

Jaki kolor łóżeczka jest najlepszy?

Łóżeczka dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, które można z powodzeniem dopasować do aranżacji pokoju dziecięcego. Jakie kolory łóżeczek sprawdzają się najlepiej? Najlepszym wyborem będą uniwersalne i stonowane kolory: biel, szarości czy naturalne drewno. Chociaż rozwijający się wzrok dziecka lubi kontrasty, w łóżeczku przybywa ono na tyle długo, że warto postawić na stonowane barwy. Nadmiar bodźców mógłby bowiem powodować u dziecka zmęczenie i problemy ze snem.

Łóżeczka dostawne dla najmłodszych dzieci

Wśród wielu dostępnych modeli łóżeczek na uwagę z pewnością zasługują łóżeczka dostawne. Są one mniejsze od standardowych, ale mogą też pełnić nieco inną funkcję. Takie modele posiadają wysuwany lub ściągany bok, co pozwala na przystawienie łóżeczka do łóżka rodziców, dzięki czemu tworzy się wspólna przestrzeń do spania. Łóżeczko dostawne to idealne rozwiązanie dla rodziców, którym zależy na tym, by móc bez przeszkód całą noc czuwać nad maluchem.

Po usunięciu bocznej barierki łóżeczko dostawne umożliwia dziecku spanie tuż przy łóżku rodziców, co pozwala na przytulenie lub karmienie malucha w nocy bez konieczności wstawania i wyciągania go z łóżeczka. Tego typu rozwiązanie idealnie się sprawdzi w przypadku wcześniaków oraz dzieci, które odczuwają silny lęk separacyjny i potrzebują obecności rodziców nawet w nocy.

Najważniejsze zalety łóżeczka dostawnego

Łóżeczko dostawne posiada wiele niezaprzeczalnych zalet i wielu rodziców decyduje się właśnie na takie rozwiązanie. Jakie są najważniejsze zalety łóżeczka dostawnego?

 • Bezpieczeństwo

Takie łóżeczko jest przede wszystkim całkowicie bezpieczne dla malucha. Posiada ono odpowiednie zabezpieczenie (najczęściej są to odpowiednie klamry i pasy), za pomocą którego należy połączyć je z łóżkiem rodziców. Dzięki temu łóżeczko nie przemieści się w nocy, a maluch nie wypadnie.

 • Funkcjonalność

Łóżeczka dostawne są mniejsze od zwykłych, więc nie zajmują dużo miejsca w sypialni. Są też lżejsze, dzięki czemu łatwo je przestawić. Poza tym najczęściej wyposażone są w funkcjonalne kółka z mechanizmem hamującym, dzięki czemu są również bardzo mobilne. Po założeniu barierki ochronnej mogą pełnić rolę normalnego łóżeczka.

 • Nauka samodzielnego spania

Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko jest zawsze blisko rodziców, chociaż nie śpi w ich łóżku. Rodzic może leżeć obok dziecka, a jednocześnie maluch przyzwyczaja się do własnego łóżeczka, które zapewnia mu całkowite bezpieczeństwo.

Wadą łóżeczka dostawnego z czasem może okazać się jego wielkość. Takie łóżeczko jest bardzo funkcjonalne, ale dość małe, dlatego będzie krócej służyło dziecku, które w pewnym momencie po prostu z niego wyrośnie.

Klasyczne łóżeczka drewniane

Klasyczne łóżeczka drewniane to najpopularniejsze modele dziecięcych łóżeczek. Typowe modele przeznaczone dla najmłodszych dzieci to łóżeczka w rozmiarze 120 × 60 cm. To standardowy wymiar łóżka, który gwarantuje maluchowi wystarczającą przestrzeń i komfortowy sen. Rodzice mają tu bardzo duże możliwości wyboru. W sklepach znaleźć można wiele modeli – od prostych i nowoczesnych po bardziej ozdobne i stylowe.

Niektóre modele drewnianych łóżeczek posiadają dodatkowe wyposażenie: szufladę na pościel lub specjalną ochronną barierkę, przeznaczoną dla nieco starszego dziecka. Łóżeczko z szufladą i barierką ochronną doskonale sprawdzi się w niewielkich przestrzeniach i wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca do przechowywania. Drewniane łóżeczka mają także możliwość regulacji materaca. Na początku dla wygody rodziców materac może być podniesiony nieco wyżej, tak żeby łatwiej było się opiekować maleństwem, jednak z czasem należy obniżyć go na najniższy poziom.

Możesz również zdecydować się na nieco większe łóżeczko, o wymiarach 140 × 70 cm, które jest bardzo uniwersalne i może długo służyć maluchowi. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich rodziców, którym zależy na tym, żeby z jednego łóżeczka korzystać jak najdłużej. Tutaj również możesz wybrać model z szufladą lub bez.

Najważniejsze zalety klasycznych łóżeczek drewnianych

Tradycyjne łóżeczka niemowlęce obudowane szczebelkami to modele najczęściej wybierane przez rodziców. W zależności od Twoich preferencji mogą mieć bardzo prostą, klasyczną formę lub niebanalny design. Z powodzeniem dopasujesz takie łóżeczko do aranżacji każdego dziecięcego pokoju. Drewniane łóżeczka są całkowicie bezpieczne dla dzieci. Wykonane są z naturalnych materiałów oraz z wykorzystaniem nietoksycznych farb i lakierów. Z powodzeniem możesz też dostosować takie łóżeczko do potrzeb i rozwoju maluszka dzięki licznym funkcjonalnościom, takim jak: 

 • Regulowana wysokość materaca

Regulowana wysokość materaca jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla rodziców. Na początku dziecko śpi wyżej i łatwiej się nim opiekować, a z czasem materac można obniżyć, by było bezpieczniejsze.

 • Wyjmowane szczebelki

Wiele modeli posiada możliwość wyjęcia szczebelków, co umożliwi rocznemu dziecku samodzielne wychodzenie z łóżeczka bez narażania go na niebezpieczeństwo. 

 • Barierka ochronna

Wyjęcie całej barierki i zastosowanie zamiennej barierki ochronnej to rozwiązanie odpowiednie dla jeszcze starszych dzieci. Dzięki niemu mogą bez problemu wyjść z łóżeczka, ale w nocy mają zapewnioną odpowiednią ochronę przed ewentualnym wypadnięciem.

 • Mały tapczanik

Drewniane łóżeczka mogą również posłużyć starszym dzieciom. Po zdemontowaniu barierek powstanie bowiem wygodny tapczanik.

A jakie mogą być wady takiego łóżeczka? Do wad możemy zaliczyć jego wagę oraz wielkość. Klasyczne drewniane łóżeczka mogą dużo ważyć i zajmować dość sporo miejsca.

Łóżeczka dla dzieci z funkcją kołysania

Drewniane łóżeczka mogą mieć różne funkcjonalności. Niezwykle ciekawą propozycją są drewniane łóżeczka z funkcją kołysania. Dzięki temu rozwiązaniu łóżeczko może pełnić dodatkowo rolę klasycznej kołyski, która ułatwi maluszkowi zasypianie. Taka propozycja świetnie sprawdzi się w wielu stylowych aranżacjach. Jednak należy pamiętać, że łóżeczko z funkcją kołyski wymaga więcej przestrzeni i nie można ustawić go tuż przy ścianie, ponieważ wówczas nie będzie można swobodnie kołysać maluszka. 

Łóżeczka wielofunkcyjne z przewijakiem

Wśród bogatej oferty wielofunkcyjnych łóżeczek dla dzieci znajdziesz też modele z przewijakiem. Mogą one także być bardziej rozbudowane i posiadać dolną szufladę oraz boczną komodę na dziecięce akcesoria. Łóżeczko z komodą możesz rozłożyć i stworzyć z niego mebel idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i wieku malucha.

Łóżeczka wielofunkcyjne mają wiele wariantów. Są to łóżeczka z przewijakiem, łóżeczka z wyjmowanymi szczebelkami i z ochronną barierką. Są one bardzo uniwersalne i można je swobodnie dostosowywać do wieku dziecka. Z niektórych modeli Twoja pociecha będzie mogła korzystać bardzo długo, ponieważ bez problemu zmienisz je w wygodne tapczaniki. Tego typu łóżeczka rosną razem z dzieckiem, jednak mogą zajmować stosunkowo dużo miejsca – również jeśli chodzi o przechowywanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych. 

Nie zapomnij o wygodnym materacu

Kupując odpowiednie łóżeczko dla dziecka, nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej rzeczy. W łóżeczku niezwykle ważną rolę odgrywa materac. Jaki materac wybrać? Często polecane są materace wykonane z naturalnych tworzyw, wypełnione wkładem z kokosa lub gryki. Zdania są jednak podzielone. Według niektórych właśnie takie materiały mogą sprzyjać alergiom. Istnieją jednak również materace lateksowe, wykonane z oddychających i elastycznych tworzyw. Każdy materac ma swoje wady i zalety, które należy rozważyć przed zakupem, a ważny jest nie tylko materiał, lecz także odpowiednia twardość materaca.

Jakie inne akcesoria mogą się przydać?

Łóżeczko należy także wyposażyć w niezbędne akcesoria i odpowiednią pościel. Co może Ci się przydać, a z czego lepiej zrezygnować? 

 • Pościel

Na początku nie musisz decydować się na kołderkę i poduszkę. O wiele lepiej sprawdzi się wygodny śpiworek, który jest o tyle bezpieczniejszy, że dziecko nie nakryje sobie nim twarzy ani nie będzie się odkrywało.

 • Przewijak

Małe dziecko wymaga częstej zmiany pieluszek, dlatego warto pomyśleć o wygodnym przewijaku. Możesz zdecydować się na nastawkę z przewijakiem, którą umieszcza się na łóżeczku. To bardzo wygodne i funkcjonalne rozwiązanie.

 • Ochraniacze na szczebelki 

Ochraniacze na szczebelki mogą być niezbędne na wysokości główki dziecka, choć w przypadku bocznych szczebli nie zawsze są konieczne. Małe dzieci lubią obserwować otoczenie i nie warto zasłaniać im widoku – chyba że dziecko jest wyjątkowo ruchliwe i zdarza się, że uderza głową o barierki łóżka.

 • Moskitiera

W upalne dni może stanowić doskonałą ochronę przed owadami.

 • Baldachim 

Baldachim to raczej tylko ozdobny gadżet. Ale jeśli się na niego zdecydujesz, nie zapomnij o jego częstym praniu.

Jakie jest najlepsze łóżeczko dla małego dziecka?

Jakie jest najlepsze łóżeczko dla małego dziecka? Na to pytanie każdy rodzic musi odpowiedzieć sobie sam. Każdy model ma swoje zalety i wady. Wiele zależy od tego, na jakich funkcjach zależy Ci najbardziej, jak dużą przestrzenią dysponujesz i jak długo planujesz korzystać z takiego łóżeczka. Wybór modeli jest naprawdę duży, dlatego bez problemu znajdziesz mebel, który będzie pasować do aranżacji oraz spełni Twoje oczekiwania. Przy wyborze łóżeczka zawsze jednak musisz kierować się bezpieczeństwem i wygodą malucha.

LetyShops – aplikacja zwracająca pieniądze za zakupy, z której korzysta już ponad 10 mln ludzi!

Cześć

Jeśli to czytasz to z pewnością zastanawiasz się jak wzbogaciłem się o kilka tys. zł w 2021 roku. Powiedzenie, że „wzbogaciłem się” może być troszeczkę mylące, bo tak naprawdę zaoszczędziłem te pieniądze dzięki aplikacji LetyShops, która pomaga mi po pierwsze kupować rzeczy taniej, a po drugie zwraca mi kilka procent od każdego zakupu w większości sklepów internetowych.

Od razu muszę zaznaczyć, że takich zwrotów jak ja mam nie powinniście oczekiwać. Jestem dość zamożnym właścicielem firmy i ojcem trójki dzieci. Więc moje przychody jak i wydatki są znacznie większe niż przeciętnego człowieka. Jeżeli jednak robicie regularnie zakupy w Internecie to możecie spodziewać się zwrotów w przedziale od kilkuset złotych do ok. 2 tys. zł każdego roku. Wszystko zależy od tego jak dużo i jak często kupujecie.

Żeby zobrazować działanie aplikacji LetyShops posłużę się przykładem moich ostatnich zakupów w sklepie ze zdrową żywnością. Wybrałem produkty za 203,25 zł, zamówiłem i opłaciłem je. Dzięki temu, że korzystałem z aplikacji na moje konto wróciło 4% od zapłaconej kwoty, czyli dokładnie 8,13 zł.

Dzięki aplikacji LetyShops otrzymałem 8,13 zł zwrotu za zamówienie w sklepie Cosdlazdrowia.pl

W tym momencie większości rozsądnych i potrafiących myśleć osobom zapala się czerwona lampka. Mają mi płacić za to, że zrobiłem zakupy? To musi być jakaś ściema! Albo co gorsza oszustwo!!! Sam tak pomyślałem, gdy znajomy polecał mi tą aplikację.

Skąd LetyShops ma pieniądze na zwrot za zakupy (tzw. cashback)?

Żeby wyjaśnić ten fenomen muszę wyjaśnić Ci czym jest program partnerski. W największym skrócie jest to system, który pozwala na otrzymywanie prowizji za polecanie usług i produktów. Działa to w taki sposób, że np. właściciel bloga o podróżowaniu pisze artykuł na temat sprzętu do nurkowania i poleca w nim butlę z tlenem. Informuje również o tym, że butlę kupił w sklepie internetowym i podaje link do produktu ze specjalnym kodem.

Dzięki temu od każdej osoby, która zamówi coś w tym sklepie po przejściu z tego wpisu twórca bloga otrzymuje procent od każdej transakcji. Na tej samej zasadzie LetyShops współpracuje z wieloma sklepami internetowymi. Zresztą jak możesz zaobserwować na poniższym screenie nie tylko sklepy współpracują z aplikacją. Zwroty możesz również otrzymać m. in. z Pyszne.pl, Booking.com, czy FlixBUS.

LetyShops oferuje zwroty prowizji z ponad 500 sklepów działających w Polsce

Dzięki temu, że zarejestrujesz się w LetyShops to, za każdym razem gdy kupisz coś np. na Allegro, w Empiku albo MediaMarkt (bądź w jednym z wielu innych popularnych sklepów współpracujących z aplikacją) to na konto LetyShops trafia określona suma pieniędzy jako prowizja. Następnie LetyShops dzieli się tą kwotą ze swoimi użytkownikami i zwraca połowę otrzymanej kwoty na twoje konto.

Dzięki temu wszyscy są zadowoleni. Ty dostajesz zwrot prowizji, LetyShops dostaje swoją prowizję, a sklep internetowy cieszy się z tego, że dokonałeś zamówienia właśnie w ich serwisie.

Jak można dołączyć do do programu LetyShops?

Żeby dołączyć do programu LetyShops wystarczy, że klikniesz tutaj. Zostaniesz przeniesiony na ich stronę. Myślę, że z dołączeniem do serwisu nie będziesz miał żadnych problemów. Wystarczy, że wypełnisz formularz i będziesz postępował zgodnie z instrukcjami.

Rejestracja w LetyShops trwa dosłownie kilka minut i nie musisz przesyłać żadnych dokumentów

Następnie musisz przejść na stronę główną LetyShops i na samym dole znajdziesz linki do dodatków, które powinieneś zainstalować. Jeżeli korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa to wybierz dodatek do przeglądarki Chrome, FireFox lub Opera. Jeżeli korzystasz z komórki albo z innego urządzenia mobilnego to wybierz dodatek dla Androida albo dla Apple.

Tak naprawdę to wszystko co musisz zrobić. Od teraz za każdym razem gdy odwiedzisz sklep internetowy zobaczysz taki obrazek:

Po kliknięciu w „Aktywuj cashback” otrzymasz prowizję za dokonane zakupy w sklepie Van Graaf

Wtedy wystarczy, że klikniesz w niebieski przycisk z napisem „Aktywuj cashback” i nastąpi przeładowanie strony. Dzięki temu po zrobieniu zamówienia otrzymasz na konto LetyShops wskazany procent od zamówienia. Wszystko dzieje się automatycznie, a na swojego maila dostaniesz potwierdzenie transakcji. Prowizja z niektórych sklepów (np. z Allegro) pojawi się dopiero po 2-3 dniach na koncie LetyShops, ale przy większości sklepów prowizja jest naliczana już po kilkunastu minutach od zamówienia.

Czy LetyShops to legalna firma?

Tak. LetyShops to legalnie działająca firma na rynku polskim i żeby z nią współpracować nie musisz posiadać działalności gospodarczej ani strony internetowej. Wystarczy, że się zarejestrujesz i jako osoba fizyczna możesz otrzymać zwrot prowizji na swoje konto bankowe. Nie musisz się bać tego, że aplikacja ma jakieś ukryte opłaty. Korzystanie z niej jest całkowicie darmowe.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że tak naprawdę jest to już duża międzynarodowa korporacja działająca na kilku kontynentach. Regularnie wypłaca prowizje już od wielu lat i osobiście nie słyszałem żeby ktoś miał kłopot z wypłatą swoich pieniędzy.

LetyShops działa w kilkudziesięciu krajach na kilku kontynentach

Jak można wypłacić pieniądze z LetyShops?

Wypłata zgromadzonych pieniędzy z LetyShops jest szybka i bezproblemowa. Wystarczy, że przejdziesz do zakładki „Moje konto” → „Środki do wypłaty” i wybierzesz sposób wypłaty. Do wyboru masz konto w polskim banku lub konto PayPal.

Wypłatę możesz zlecić kiedy chcesz, a jeśli o mnie chodzi to zazwyczaj czekam 2 dni robocze na przelew.

W jaki sposób można oszczędzać i zarabiać z LetyShops?

Głównym sposobem na otrzymywanie pieniędzy z LetyShops jest po prostu robienie zakupów w wybranych sklepach internetowych. Sklepów, które współpracują z aplikacją jest już ponad 500 i regularnie dochodzą nowe. Jeżeli dany sklep nie współpracuje z aplikacją to otrzymasz komunikat podobny do:

Zalando to jeden z niewielu dużych sklepów niewspółpracujących z LetyShops

Dzięki temu będziecie mogli się przenieść do innego sklepu, w którym otrzymacie zwrot prowizji. Tak naprawdę takich dużych sklepów nie współpracujących z LetyShops jest niewiele. Z takich większych, które kojarzę to tylko Zalando i X-Kom nie współpracują.

Tego typu powiadomień jest więcej. Możecie np. otrzymać powiadomienie, że dany produkt możecie kupić taniej w innym sklepie albo, że są tańsze odpowiedniki. Dzięki temu kwota, którą oszczędzacie na zakupie się zwiększa.

Powiadomienia od LetyShops poinformują Cię o lepszych ofertach

Możliwości oszczędzania z LetyShops jest znacznie więcej. Możesz np. korzystać z kodów rabatowych na ich stronie lub dostawać powiadomienia o najlepszych promocjach. Korzystanie z samej aplikacji jest niezwykle proste i intuicyjne, więc nie powinniście mieć z tym żadnych problemów.

Czy LetyShops posiada jakieś wady?

Z racji tego, że LetyShops wypłaca pieniądze korzystanie z tej aplikacji ma kilka wad, o których więcej napiszę poniżej. Warto też zauważyć, że aplikacja musi weryfikować poszczególne zamówienia tak by ktoś nie zlecał fikcyjnych zamówień tylko po to by otrzymać prowizję. Tego typu działania są szybko wyłapywane, a tacy oszuści są banowani. Jeżeli jednak jesteś uczciwym użytkownikiem, który chce otrzymywać pieniądze za swoje zamówienia to nie musisz się niczego obawiać.

Pierwszą wadą jest to, że większość prowizji możemy wypłacić dopiero po co najmniej 30 dniach od zrobienia zamówienia. W niektórych sklepach ten okres może wynosić nawet 3 miesiące. Dzieje się tak z tego względu, że np. w Polsce można zwrócić produkt nawet po 30 dniach od dokonania zakupu. Do tego sklep musi najpierw przelać prowizję do LetyShops, a dopiero później pieniądze trafiają do nas. Niestety niektóre sklepy ociągają się z płatnościami i musimy poczekać trosze dłużej na pieniądze.

Drugą wadą jest wysokość prowizji. Szczególnie na Allegro i w sklepach z elektroniką. Niektóre prowizje, które wpływają na nasze konto mogą być naprawdę niskie. Za kupienie czegoś na Allegro za 30 zł możemy otrzymać np. ok. 40 groszy prowizji. Tego typu małe prowizje zdarzają się dosyć często, ale najważniejsze jest to, że zawsze dostajemy prowizję na swoje konto. Na szczęście większość prowizji to co najmniej kilka procent, więc zazwyczaj są to większe kwoty.

Czy warto korzystać z LetyShops?

Jeśli o mnie chodzi to jestem bardzo zadowolony z aplikacji LetyShops. Działa w tle i przypomina się tylko gdy chcę coś kupić. Dodatkowo też pozwala mi kupować rzeczy taniej i nawet jeżeli prowizje czasami są mniejsze to po ich zsumowaniu wychodzą całkiem spore kwoty.

Tak naprawdę nie generuje żadnych dodatkowych kosztów i pozwala zaoszczędzić część wydanych pieniędzy. Więc moim zdaniem każdy kto kupuje regularnie w sklepach internetowych powinien z niej korzystać.

Poniżej jeszcze przesyłam kilka opinii od użytkowników tej aplikacji:

Dni wolne od pracy oraz święta w 2022 roku

Gdy zbliża się nowy rok, to każdy powinien zaopatrzyć się w kalendarz 2022 dni wolne od pracy. Dzięki temu można wiedzieć, w jakie dni szykować się na urlop lub krótki wyjazd. Rok 2021 dobiega powoli końca dlatego, tym bardziej się przyda taka wiedza. Dzięki temu, że będziemy wiedzieć, w jakim miesiącu przypada dany dzień wolny, to możemy wtedy także wcześniej starać  się o wolne w pracy. Jest to bardzo ważne szczególnie, gdy chcemy wyjechać w jednym terminie w kilka osób.

Dni wolne od pracy w 2022 roku

Nazwa świętaDzień wolny od pracyDzień tygodnia
Nowy Rok1 styczniasobota
Święto Trzech Króli6 styczniaczwartek
Wielkanoc17 kwietnianiedziela
Poniedziałek Wielkanocny18 kwietniaponiedziałek
Święto Pracy1 majaniedziela
Konstytucji Trzeci Maja3 majawtorek
Zielone Świątki5 czerwca niedziela
Boże Ciało16 czerwca czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
15 sierpnia poniedziałek
Wszystkich Świętych1 listopadawtorek
Święto Niepodległości11 listopadapiątek
Boże Narodzenie25 grudnianiedziela
Świętego Szczepana 26 grudnia poniedziałek

Lista długich weekendów 2022

Dni tygodniaData długiego weekneduŚwięta
4 dni: cz-pt-sb-nd6-9 StyczniaŚwięto Trzech Króli
3 dni: sb-ndpn16-18 KwietniaWielkanoc
4 dni: sb-nd-pn-wt30 Kwietnia – 3 MajaŚwięto Pracy,
Konstytucji Trzeci Maja
4 dni: cz-pt-sb-nd16-19 CzerwcaBoże Ciało
3 dni: sb-nd-pn13-15 SierpniaWniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
4 dni: sb-nd-pn-wt29 Października – 1 ListopadaWszystkich Świętych
3 dni: pt-sb-nd11-13 ListopadaŚwięto Niepodległości
3 dni: sb-ndpn24-26 GrudniaBoże Narodzenie

Dni wolne w styczniu 2022

W styczniu 2022 wolne od pracy są dwa dni. 1 stycznia czyli Nowy Rok oraz 6 stycznia Święto Trzech Króli.

Styczeń jest pierwszym miesiącem roku oraz także miesiącem,  w którym oprócz weekendów przypadają także dni wolne. Jeśli zaś chodzi o same weekendy, to w styczniu występuje 5 sobót i 5 niedziel. Dodatkowo są 2 dni ustawowo wolne od pracy 2022 roku. Jest to przede wszystkim 1 stycznia i 6 stycznia. 1 stycznia, to oczywiście Nowy Rok. Wypada on w sobotę zaś 6 stycznia, to święto Trzech Króli i wypada ono w czwartek. Warto dodać, że święto Trzech Króli jest bardzo ważnym chrześcijańskim świętem. W tym dniu są organizowane różne uroczyste orszaki. Są to przede wszystkim kolorowe orszaki, które kończą się w kościele mszą  świętą. Co ważne, gdy mamy możliwość wzięcia wolnego w piątek 7.01.2022, to będziemy mieć długi weekend, który można wykorzystać.

Dni wolne w lutym 2022

Luty 2022 to miesiąc bez świąt.

Luty jest krótkim miesiącem, który w 2022 roku będzie miał tylko 28 dni. Może się także zdarzyć, że niekiedy luty może mieć 29 dni. Niestety oprócz weekendów nie będzie innych dni wolnych. W lutym przypada 4 soboty i 4 niedziele. Godziny pracy luty 2022 to aż 160 godzin.

Dni wolne w marcu 2022

Marzec 2022 to również miesiąc bez dodatkowych dni wolnych,

Marzec jest także kolejnym miesiącem w 2022 roku, w którym nie ma innych wolnych dni, jak weekendy. Weekendy w marcu 2022 wypadają także 4 soboty i 4 niedziele. Warto też dodać, że marzec godziny pracy 2022 przypada 184 godziny.

Dni wolne w kwietniu 2022

W kwietniu 2022 roku przypada Wielkanoc podczas, której mamy dwa święta. 17 kwietnia Niedziela Wielkanocna i 18 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny.

W kwietniu wypadają święta wielkanocne dzięki, czemu możemy liczyć na dodatkowe dni wolne. Wielkanoc w 2022 roku wypada w niedzielę 17.04.2022. Również dniem wolnym jest Poniedziałek Wielkanocny czyli 18.04 2022. Są to święta wolne od pracy 2022. Warto dodać, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem katolickim. Wielu katolików gromadzi się rano przy wspólnym śniadaniu przy radować się ze Zmartwychwstania Jezusa. Natomiast w wielkanocny poniedziałek jest świętem, które lubią szczególnie dzieci, gdyż inaczej jest nazywanym lanym poniedziałkiem. Polega to na tym, by nawzajem oblewać się symbolicznie wodą. Warto też dodać, że Wielkanoc jest świętem ruchomym i może wypadać zarówno w kwietniu, jak i marcu.

Dni wolne w maju 2022

Długi weekend majowy w 2022 roku wypada w niedzielę 1 maja oraz 3 maja.

Maj jest przepięknym już prawie ciepłym miesiącem, w którym jest sporo świąt wolnych od pracy. Pierwszym takim świętem jest 1 maja. Jest to święto pracy, które wypada w niedzielę. Kolejnym zaś świętem jest 3 maja 2022, który wypada we wtorek. Jest to święto Konstytucji 3 maja. Co ważne można dostać w pracy wolne na wtorek i wtedy zrobi się długi weekend nazywany majówką. Dzięki temu możemy wyjechać na wiosenny wyjazd z całą rodziną. Zarówno Święto Pracy, jak i Święto Konstytucji 3 maja są bardzo ważnymi świętami, które są obchodzone bardzo hucznie. W większych miastach takich, jak Warszawa, Poznań, Katowice, czy Kraków są organizowane obchody z udziałem Wojska Polskiego i Policji. W takich obchodach mogą brać udział wszyscy chętni. W maju wypadają aż 4 soboty i 5 niedziel.  Godziny pracy maj to 168 godzin.

Dni wolne w czerwcu 2022

W czerwcu 2022 roku przypadają Zielone Światki 5 czerwca oraz Boże Ciało 16 czerwca.

Czerwiec w Polsce zaczyna się nam kojarzyć z wakacjami i pierwszy letnimi urlopami. Jest to miesiąc, w którym występują aż dwa dni wolne od pracy. Pierwszym świętem są Zielone Świątki, które wypadają w niedzielę 05.06.2022 roku. A drugim świętem jest Boże Ciało, które wypada w czwartek 16.06.2022. Ważne jest też to, że Boże Ciało, jest świętem ruchomym. Zawsze wypada w czwartek, ale zmienna jest jego data. Wszystko zależy od tego, kiedy wypada Wielkanoc. Czerwiec ze względu na to, że jest początkiem wakacji, to można także brać dodatkowe wolne na wyjazdy. W czerwcu przypadają 4 soboty i 4 niedziele.

Dni wolne w lipcu 2022

Lipiec 2022 to kolejny miesiąc bez dodatkowych dni wolnych.

Jest to miesiąc typowo wakacyjny. W tym miesiącu jednak nie występują żadne dni ustawowo wolne od pracy 2022.  Nie ma także żadnych świąt w lipcu. W tym miesiącu występuje za to aż 5 sobót i 5 niedziel. Warto też mieć na uwadze, że wymiar czasu pracy w lipcu może być inny niż w zwykłe miesiące, gdyż może on być zaburzony przez urlopy wakacyjne.

Dni wolne w sierpniu 2022

W sierpniu przypada święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzimy 15 sierpnia.

Sierpień 2022 to kolejny miesiąc, który jest ostatnim miesiącem wakacji. Jest to także miesiąc, w którym występuje święto i tym samym dzień wolny od pracy. Sierpień dni wolne to przede wszystkim 15.08.2022, który wypada na poniedziałek. Jest to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to bardzo ważne święto dla wszystkich katolickich rodzin i osób wierzących. W sierpniu są także oczywiście weekendy, które występują po 4 soboty i 4 niedziele. Warto też dodać, że w sierpniu możemy zrobić sobie jeszcze dodatkowe wolne poprzez wyjazd wakacyjny z rodziną.

Dni wolne we wrześniu 2022

Wrzesień to miesiąc bez dodatkowych dni wolnych.

Jest to miesiąc, w którym dla najmłodszych zaczyna się rok szkolny. Jest też to miesiąc, w którym oprócz weekendów nie ma żadnych dodatkowych świąt ani dni wolnych. We wrześniu wypada po 4 soboty i 4 niedziele. Godziny do przepracowania 2022 we wrześniu to 176 godzin.

Dni wolne w październiku 2022

Październik to ostatni miesiąc bez dodatkowych dni wolnych.

Październik to miesiąc, w którym nie ma żadnych dodatkowych oficjalnych świąt oraz miesiąc, w którym nie możemy liczyć na żadne dodatkowe dni wolne.

Dni wolne w listopadzie 2022

W listopadzie 2022 dniami wolnymi są Dzień Wszystkich Świętych, które obchodzimy 1 listopada oraz Święto Niepodległości z 11 listopada.

Listopad jest szczególnym miesiącem, który kojarzony jest przede wszystkim z tym że odwiedza się groby swoich bliskich zmarłych. Jest też to miesiąc, w którym występują dwa wolne dni od pracy 2022. Jest to przede wszystkim 1 listopada 2022, który wypada w we wtorek i jest to Święto Wszystkich Zmarłych. Drugim świętem, kiedy mamy wolne jest 11.11.2022. Jest to Święto Niepodległości. Święto to jest bardzo ważne dla każdego patrioty. Są organizowane wówczas różne parady, w których udział bierze również Wojsko Polsko. Można wtedy zobaczyć różne wyposażenie, jakim dysponuje wojsko. W Warszawie najczęściej Prezydent wygłasza, także przemowę do całego narodu dziękując za kolejne lata wolności kraju. W listopadzie występują także 4 soboty i 4 niedziele. Godziny pracy listopad 2022 to 160 godzin.

Dni wolne w grudniu 2022

W grudniu 2022 obchodzimy Święta Bożego Narodzenia, podczas których dniami wolnymi od pracy są 25 grudnia Drugi Dzień Bożego Narodzenia oraz 26 grudnia dzień Św. Szczepana.

Grudzień jest przepięknym, choć zimowym miesiącem. W tym miesiącu każdy wierzący nie może doczekać się świąt Bożego Narodzenia oraz wigilii. Jest także w tym miesiącu znany wszystkim Sylwester. Jednak, czy wiemy, które z tych świąt są wolne od pracy? Niestety nie wszystkie wymienione święta są wolne. W grudniu wolne od pracy jest 25.12.2022, który wypada w niedzielę i jest to Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia. Drugim zaś świętem, które jest wolne od pracy w grudniu, to 26.12.2022 i jest to poniedziałek. Jest to Drugi Dzień Bożego Narodzenia. Dni pracujące grudzień 2022 to 21 dni roboczych. W grudniu przypada 5 sobót i 4 niedziele.

Dni wolne od pracy 2022 – podsumowanie 

Gdy mamy kalendarz czasu pracy 2022, to dobrze jest podsumować sobie w nim jakie mamy dni wolne w ciągu całego roku. Będziemy, wtedy mogli bez problemu zaplanować wyjazd urlopowy, czy wakacyjny. Dlatego warto przypomnieć, że długie weekendy w 2022 wypadają: 

– 10.04.2022- 12.04.2022-  jest to przerwa świąteczna- wielkanocna. 

– 1.05.2022 – 3.05. 2022 – są to święta majowe, gdzie może być długi weekend, w przypadku wolnego wtorku.

–  13.08.2022 – 15.08.2022 – jest to weekend związany z wolnym poniedziałkiem, w którym wypada święto Maryjne. 

– 11.11.2022 – 13.11.2022- jest to długi weekend, który związany jest ze Świętem Niepodległości, które wypada w piątek. 

– 24.12.2022- 26.04.2022 – są to święta Bożego Narodzenia, gdzie wigilia wypada w sobotę, a drugi dzień świąt w poniedziałek. 

Dzięki temu mamy kilka długich weekendów w ciągu roku. Możemy wtedy zaplanować wyjazdy urlopowe z całą rodzinę. Możemy dzięki temu już wcześniej wnioskować w pracy o wolne w konkretne dni.

Jak wygląda zestawienie miesięczne godziny do przepracowania w 2022 roku? 

Dobrze jest poznać poszczególne zestawienie miesięczne godzin. Dzięki temu możemy od razu obliczyć pensję w przypadku, gdy mamy liczoną pracę za godziny. Poniższa tabelka będzie pomocna w obliczeniu godzin w poszczególnych miesiącach. Dlatego poniżej jest przedstawiona ilość godzin pracy 2022:

– Styczeń – 152 godziny, 

– Luty – 160 godzin,

– Marzec – 184 godzin,

– Kwiecień – 160 godzin, 

– Maj – 168 godzin, 

– Czerwiec – 168 godzin, 

– Lipiec – 168 godzin, 

– Sierpień – 176 godzin, 

– Wrzesień – 176 godzin,

– Listopad – 160 godzin, 

– Grudzień – 168 godzin. 

Łącznie godzin do przepracowania w 2022 wypada aż 2008 godzin.  Dlatego liczba godzin pracy 2022 jest dość imponująca.Dni wolnych wypada tylko 114 dni wolnych.

Co ze świętami, które wypadają w soboty lub niedzielę? 

Święta, które wypadają w niedziele w 2022, to Pierwszy Dzień Wielkiej Nocy (17 kwietnia 2022), Święto Pracy (1 maja 2022), Zielone Świątki (5 czerwca 2022), Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia (25.12.2022). Są to święta, za które nie są nam zwracane żadne dodatkowe wolne w pracy. Jednak, gdy święto wypada w sobotę, jak na przykład Nowy Rok (1 stycznia 2022) to jest to dzień, który można później odebrać w pracy, jako inny dzień wolny.  Dzięki temu możemy mieć dodatkowy wolny dzień, który wykorzystamy w ciągu roku. Czasami bywa tak, że pracodawca z góry ustala, kiedy możemy odebrać ten dzień.

Ile przypada dni roboczych w 2022 roku? 

Dni robocze 2022 jest dość dużo ze względu na to, że przypada na ten nadchodzący rok dość mało świąt. W 2022 przypada aż 251 dni roboczych na 365 dni w ciągu roku. Jest to dość dużo dni roboczych, gdy porówna się lata ubiegłe, kiedy to było dużo więcej wolnych dni i świąt.  Ilość dni roboczych przypadających na ten rok jest na tyle duża, że może ona ucieszyć szczególnie osoby, które pracują na umowę godzinową.

Gdzie trzymać taki kalendarz dni wolnych od pracy 2022?

Kalendarz czasu pracy 2022, w którym mamy wypisane wszystkie dni wolne od pracy dobrze jest trzymać albo w torebce, czy plecaku, który zawsze zabieramy ze sobą do pracy. Można także skusić się na kalendarz dni roboczych biurkowy. Wtedy będziemy mieli na widoku wszystkie dni wolne oraz pracujące na dany miesiąc. Dzięki temu będziemy mogli być bardziej wydajni w swojej pracy i planować z dużym wyprzedzeniem urlopy. Warto jest dni wolne 2022 w takim kalendarzu zaznaczyć na wyróżniający się kolor. Dzięki temu będziemy mogli od razu spojrzeć w danym miesiącu i już będziemy wiedzieć, kiedy szykować się na wolne bez potrzeby tracenia czasu na szukanie odpowiedniej daty. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie w pracach biurowych, gdzie są pozapisywane różne ważne spotkania na dany miesiąc. Unikniemy przez to niepotrzebnych nieporozumień.

Co z feriami zimowymi? 

Planując wolne, należy pamiętać, o takich wydarzeniach, jakimi są ferie zimowe. Jest to szczególnie ważne, gdy mamy w domu małe dzieci. Warto dodać, że takie ferie najczęściej odbywają się na przełomie stycznia i lutego. Dlatego też liczba godzin 2022 w tych miesiącach może być mniejsza niż we wcześniejszych. Dobrze jest takie ferie zaplanować z dużym wyprzedzeniem, by nie było problemu z prośbą o wolne. Dobrze jest także wiedzieć od razu, kiedy ferie wypadają w danym województwie dzięki, czemu będziemy mogli zaplanować wolne i obliczyć dokładne godziny pracy w danym miesiącu. Ferie 2022: 

– 17- 30 stycznia 2022- województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,

– 24 stycznia – 6 lutego 2022- województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie,

– 31 stycznia – 13 lutego 2022 – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,

– 14 – 27 lutego 2022 – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie oraz śląskie.

Dzięki temu, że będziemy dokładnie wiedzieć, w które dni mamy ferie, to możemy z dużym wyprzedzeniem zaplanować rodzinny wyjazd. Warto też wziąć pod uwagę, że niektóre województwa się nakładają. Jest to szczególnie ważne, gdy oboje rodzice pracują na przykład w różnych województwach.

Dni wolne i niedziele handlowe 2022- jak to będzie wyglądać? 

Bardzo ważną kwestią są także niedziele handlowe. Wcześniej były to całkowicie wolne dni od pracy. Dlatego dla tych, którzy pracowali w handlu, wiązało się to z mniejszą ilością godzin przepracowanych w miesiącu. W 2022 roku jest mała zmiana w ustawie i będzie kilka niedziel handlowych dzięki, czemu branża handlowa może nadgonić brakujące godziny do wypłaty. Będzie aż siedem niedziel handlowych. W 2022 roku niedziele handlowe będą następujące: 

– 30 stycznia 2022,

– 10 kwietnia 2022,

– 24 kwietnia 20222,

– 26 czerwca 2022,

– 28 sierpnia 2022,

– 11 grudnia 2022,

– 18 grudnia 2022. 

Miesiące: luty, marzec, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad są miesiącami, w których nie ma niedziel handlowych. Skrócą się przez to godziny czasu pracy. Natomiast w grudniu i kwietniu będzie można aż dwa razy skorzystać z niedzieli handlowej. Należy jednak pamiętać, że mimo niedzieli handlowej, to w aż w dwie soboty będzie handel z ograniczeniem czasowym. Jest to sobota przed Wielkanocą 16 kwietnia, wtedy sklepy będą czynne przeważnie do 14.00. Drugą sobotą będzie wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. Warto, jest wtedy zrobić zakupy z dużym wyprzedzeniem oraz szczególnie w przypadku świąt Bożego Narodzenia na dłuższą ilość dni, gdyż 25.12 i 26.12 sklepy także pozostaną zamknięte.

Święta nietypowe w 2022 roku

Warto także wiedzieć, że w ciągu roku występują również święta nietypowe. Jedna są bardziej obchodzone, a inne są mniej znane. Niektóre z tych świąt pokrywają się  z innymi bardziej znanymi dzięki, czemu mamy wtedy także wolne dni. Święta nietypowe na nadchodzący 2022 rok: 

– 1 stycznia 2022 – Dzień Kaca, bardziej znane jako święto: Nowy Rok,

– 6 stycznia 2022 – Światowy Dzień Misyjny, znany także jako Święto Trzech Króli, 

– 9 stycznia 2022 – Dzień Ligii Ochrony Przyrody, wtedy także przypada Finał WOŚP, jest to niedziela, 

– 16 stycznia 2022 – Światowy Dzień Śniegu, 

– 21 stycznia 2022 – Dzień Babci, 

– 22 stycznia 2022- Dzień Dziadka, 

– 4 luty 2022 – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem,

– 8 luty 2022 – święto służby więziennej, 

– 9 luty 2022 – Międzynarodowy dzień pizzy, 

– 11 luty 2022 – Światowy Dzień Chorego,

– 13 luty 2022 – Światowy Dzień Radia, 

– 14 luty 2022- Dzień Zakochanych, 

– 15 luty 2022 – Dzień Singla, 

– 1 marca 2022 – Narodowy Dzień Pamięci ” Żołnierzy Wyklętych” ,

– 5 marca 2022 – Dzień Dentysty, 

– 8 marca 2022 – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, znany jako Dzień Kobiet, 

– 10 marca 2022 – Dzień Mężczyzn, 

– 14 marca 2022- Światowy Dzień Drzemki w Pracy, 

– 21 marca 2022 – Dzień Wagarowicza,

– 22 marca 2022 – Światowy Dzień Wody, 

– 27 marca 2022- Dzień Teatru,

– 1 kwiecień 2022 – Międzynarodowy Dzień Klauna bardziej znany jako Prima Aprilis,

– 2 kwiecień 2022 – Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki, 

– 6 kwiecień 2022 – Światowy Dzień Sportu, 

– 7 kwiecień 2022 – Dzień Pracownika Służby Zdrowia, 

– 11 kwiecień 2022 – Światowy Dzień Radia, 

– 12 kwiecień 2022 – Dzień Czekolady, 

– 15 kwiecień 2022 – Światowy Dzień Trzeźwości, 

– 22 kwiecień 2022 – Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, 

– 1 maj 2022- Ogólnopolskie Święto Kaszanki bardziej znane jednak jako Święto Pracy, 

– 3 maj 2022 – Światowy Dzień Astmy, także bardziej znane święto, jako święto Konstytucji 3 maja, 

– 8 maj 2022 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 

-12 maj 2022 – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, 

– 15 maj 2022 – Patronalne święto Rolników, 

-20 maj 2022- Dzień dojazdu rowerem do pracy, 

– 22 maj 2022- Światowy dzień praw zwierząt, 

– 13 czerwiec 2022 – Święto Żandarmerii Wojskowej, 

– 16 czerwiec 2022- Światowy Dzień Raka Nerki,

– 24 czerwiec 2022- Dzień Przytulania, 

– 26 czerwiec 2022 – Dzień Marynarki Wojennej, 

– 27 czerwiec 2022 – Dzień Walki z Cukrzycą, 

– 1 lipiec 2022- Dzień Psa, 

– 7 lipiec 2022 – Dzień Czekolady, 

– 20 lipiec 2022- Międzynarodowy Dzień Szachów, 

– 27 lipiec 2022- Dzień Samotnych, 

– 1 sierpień 2022 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, 

– 5 sierpień 2022- Dzień Piwa, 

– 12 sierpień 2022 – Międzynarodowy Dzień Młodzieży, 

– 13 sierpień 2022- Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych,

– 20 sierpień 2022 – Dzień Synowej, 

– 28 sierpień 2022 – Dzień Lotnictwa, 

– 1 wrzesień 2022 – Dzień Kombatanta Wojennego, 

– 10 wrzesień 2022 – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, 

– 13 wrzesień 2022 – Dzień Programisty, 

– 20 wrzesień 2022- Dzień Przedszkolaka,

– 21 wrzesień 2022 – Dzień Służby Celnej,

– 25 wrzesień 2022 – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, 

– 26 wrzesień 2022 – Dzień Aptekarza, 

– 30 wrzesień 2022 – Dzień Chłopaka, jest to dość popularne święto, 

– 4 październik 2022- Światowy Dzień Zwierząt, 

-9 październik 2022 – Dzień Poczty Polskiej, 

– 13 październik 2022- Dzień Dawcy Szpiku, 

– 14 październik 2022 – Dzień Nauczyciela,

– 15 październik 2022- Światowy Dzień Dziecka Utraconego, 

– 1 listopad 2022 – Światowy Dzień Wegan, jednak bardziej znane jako Święto Wszystkich Świętych, 

 -3 listopad 2022 – Światowy Dzień Myślistwa, inaczej dzień Hubertusa, 

– 10 listopad 2022 – Światowy Dzień Młodzieży, 

– 14 listopad 2022 – Dzień Seniora, 

– 21 listopad 2022 – Światowy Dzień Rybołówstwa, 

– 25 listopad 2022- Katarzynki, jest to dość popularny dzień imienin wszystkich kobiet, które mają na imię Katarzyna,

–  30 listopad 2022 – Andrzejki, jest to kolejne dość popularne święto hucznie obchodzone, 

– 1 grudzień 2022- Światowy Dzień AIDS,

– 4 grudzień 2022- Dzień Górnika, 

– 5 grudzień 2022- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,

– 6 grudzień 2022- Dzień Anioła. Bardziej jednak ten dzień jest znany jako Mikołajki. Wtedy najmłodsze dzieci są obdarowywane prezentami. 

– 13 grudzień 2022 – Dzień Księgarza, 

– 15 grudzień 2022 – Dzień Herbaty, 

– 20 grudzień 2022 – Dzień Ryby,

– 24 grudzień 2022- Dzień Raju. Jest to bardziej święto znane, jako Wigilia, która poprzedza święta Bożego Narodzenia,

Warto jednak dodać, że takich nietypowych świąt jest bardzo dużo. Występują one praktycznie codziennie, przez co nie sposób jest opisać wszystkie święta. Dobrze jest jednak niektóre, z tych świąt zapisać sobie w kalendarzu. Dzięki temu nie pominiemy ważnych dla nas świąt. Takie święta można sobie zaznaczyć w kalendarzu na inny kolor, by odróżniały się od zwykłych dni pracy. Mogą to być na przykład imieniny Katarzyny, czy Andrzeja, które występują w listopadzie. Należy też nadmienić, że na przykład 14 października w święto Nauczycieli, osoby, które uczą w szkołach mają wtedy najczęściej dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2022 roku 14 październik wypada w piątek przez co możemy mieć dłuższy weekend. 

Czy taki kalendarz z dniami wolnymi jest dobrym pomysłem na prezent świąteczny? 

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz koniec roku, jest idealnym czasem na to, by podarować najbliższym taki kalendarz. Można kupić wiszące, wyrywane oraz biurowe kalendarze. Dobrą formą są także kalendarze w formie notesu. Dzięki temu możemy taki kalendarz mieć cały czas pod ręką i możemy do niego zerknąć w każdej chwili. Dobrym pomysłem jest także zaznaczenie w takim kalendarzu ważnych dla nas świąt, zanim damy go osobie najbliższej. Będziemy mieć wtedy pewność, że osoba, której damy nasz kalendarz nie zapomni o ważnych datach, które będą w nadchodzącym roku 2022. Na rynku są dostępne kalendarze w różnych rozmiarach i kolorach dzięki, czemu możemy wybierać w dużej ilości modelach. Warto też wspomnieć, że są dostępne kalendarze na 2022 rok spersonalizowane. Można w takim kalendarzu dodać także wspólne zdjęcia z osobą, której dajemy nasz kalendarz.

 Dni wolne od pracy 2022 oraz różne święta, które nas czekają w nadchodzącym roku, są bardzo zróżnicowane. Nie we wszystkie święta będziemy mogli mieć wolne w pracy. Dni wolne 2022 jednak, które występują, w tym roku zdarzają się prawie w każdym miesiącu. Natomiast dni pracujące 2022 są jednak w zdecydowanej większości w nadchodzącym roku. Warto też dodać, że koniec roku, w tym miesiąc listopad i grudzień może mieć nieco inny wymiar godzin pracy przez święta, które są w nim zawarte. Należy też pamiętać, że za Wigilię, która wypada w sobotę, to można odebrać dzień wolny przed Sylwestrem i dzięki temu wydłuży się nam weekend świąteczny.

Jaki prezent na roczek dla chłopca i dziewczynki?

Pierwsze urodziny dziecka to niezwykle ważne wydarzenie, które warto należycie uczcić. Przyjęło się, że na tak ważne okazje wręczamy odpowiednie prezenty. Tak więc również do kończącego roczek dziecka idziemy najczęściej ze starannie wybranym podarunkiem. Wiele osób ma jednak problem z wyborem odpowiedniego prezentu dla roczniaka. Podpowiadamy co najlepiej wybrać dla chłopca, a co dla dziewczynki, a także czym kierować się przy wyborze.

Prezenty dla rocznego dziecka – czym kierować się podczas zakupów?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że dziecko cały czas się rozwija, nie tylko fizycznie, ale również intelektualnie i emocjonalnie. W pierwszych latach życia rozwój ten przebiega bardzo szybko. Jest więc bardzo ważne, żeby prezent dla rocznego dziecka był dostosowany do jego wieku. Nie ma sensu kupować rzeczy „na zapas”, do których dziecko dopiero będzie musiało dorosnąć. Najczęściej na nich nie skorzysta, a więc taki podarek najlepiej zostawić na następne urodziny.

Aby wybrać najlepszy prezent na roczek, dobrze jest zastanowić się nad tym, jakie właściwie jest dziecko w tym wieku. Oczywiście dzieci mogą rozwijać się w różnym tempie, ale najczęściej da się wskazać pewne charakterystyczne cechy. Po pierwsze dziecko zaczyna w tym wieku samodzielnie chodzić. Zaczyna, ponieważ najpewniej swoje pierwsze kroki postawiło dopiero niedawno. Przeciętne dziecko wypowiada już w tym wieku pierwsze słowa, a także rozumie większość z tego, co się do niego mówi. Staje się też zdecydowanie bardziej mobilne i zaczyna z coraz większym zainteresowaniem poznawać otaczający je świat.

W ty wieku dzieci rozwijają również swoje zdolności poznawcze. Prezent na pierwsze urodziny może być więc dobrany tak, żeby ten rozwój u dziecka jak najlepiej wspierać. Bardzo popularne są prezenty takie jak różnego rodzaju klocki, układanki, czy interaktywne zabawki, które często reklamowane są jako skuteczne wsparcie dla rozwijającego się dziecka, które ma zwiększyć jego możliwości w przyszłości. Specjaliści nie są w tej kwestii zgodni, aczkolwiek wskazuje się pewne niezaprzeczalne korzyści wynikające z użycia tego typu zabawek.

Kupując prezent, warto zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią. Roczne dziecko nie ma jeszcze możliwości, żeby ocenić wręczane mu prezenty w taki sam sposób, jak osoba dorosła. W zasadzie to najczęściej będzie się cieszyło ze wszystkiego, co wzbudzi jego zainteresowanie. Dobrze jest więc myśleć również o praktycznej stronie zagadnienia. Czasem niezbyt droga, ale odpowiednio przemyślana zabawka na roczek, plus coś bardziej praktycznego, jak dodatkowe ubranko, które na pewno ucieszy rodziców dziecka, może być lepszym pomysłem niż prezenty bardzo kosztowne.

Prezenty na roczek powinny zostać ustalone z rodzicami

Czy prezent musi być zawsze dostosowany do płci dziecka?

Na rynku znaleźć można dziś ogromny wybór zabawek dla dzieci, jednak zdecydowanie nie wszystkie będą pasować każdemu maluchowi. Czasami zastanawiamy się, co na roczek dla chłopca będzie pasowało idealnie i jaki wybrać prezent na roczek dla dziewczynki. Na szczęście w wielu sklepach z artykułami dla dzieci znajdziemy nie tylko produkty, ale również poradę wykwalifikowanych pracowników.

Prezent na 1 urodziny powinien być nie tylko dostosowany do wieku, ale również do potrzeb dziecka ze względu na jego płeć. Współczesna psychologia dziecięca wskazuje wyraźnie, że chłopcy – już nawet w tak wczesnym wieku – zainteresowani są bardziej zabawkami, które mają poruszające się elementy, a dziewczynki zdecydowanie częściej wybierają takie, które przypominają ludzkie postacie. Wybieranie dla chłopców samochodzików a dla dziewczynek lalek nie jest więc wyłącznie kwestią kultury, ale ma swoje podstawy w psychologii rozwijającego się dziecka. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że w wieku zaledwie dwunastu miesięcy różnice między dziećmi nie są aż tak wielkie, więc większa część zabawek będzie pasowała zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek.

Konsultując prezent jednoroczniaka z rodzicami unikamy problemu zduplikowanych prezentów

Najlepsze prezenty na roczek dla chłopca

Zastanawiając się, jaki prezent na roczek dla chłopca będzie najlepszy, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na bogatą ofertę klocków dla dzieci w tym wieku, którą znaleźć można na rynku zabawek. Chłopcy zazwyczaj nieco szybciej od dziewczynek rozwijają wyobraźnię przestrzenną, więc klocki będą dla nich idealnym prezentem. Obecnie dostępne są klocki kilku rodzajów. Najbardziej popularne wciąż pozostają duże klocki plastikowe, które dzisiaj wykonywane są przez przynajmniej kilku, godnych zaufania producentów. Zabawa takimi klockami wymaga nieco wprawy, ale roczne dziecko bardzo szybko się uczy i już po krótkim czasie wspaniale bawi się, konstruując różnorodne kształty. Ciekawą propozycją są klocki z miękkiego, piankowego materiału, które są całkowicie bezpieczne dla dziecka, a zabawa nimi nie wymaga intensywnego nadzoru rodziców. Ostatnio coraz częściej wybierane są również klocki drewniane, które wykonywane są w różnych kształtach, wielkościach i kolorach. Ilość możliwych do zbudowania z ich udziałem konstrukcji jest praktycznie nieograniczona i wydaje się, że tego rodzaju zabawka o wiele bardziej stymuluje wyobraźnię dziecka niż klocki z tworzyw syntetycznych. Przy tym klocki takie są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, co coraz częściej jest istotne dla rodziców dzieci.

Dobrą odpowiedzią na pytanie o to, co kupić na roczek dla chłopca, będą również odpowiednio dobrane do wieku sortery, czyli zabawki, w których obiekty muszą być dopasowane kształtem do otworu w zabawce, dzięki czemu można je wrzucić do środka. Dla chłopców w wieku jednego roczku kształty te mogą być już dość skomplikowane. W wielu zabawkach tego rodzaju poszczególne części różnią się nie tylko kształtem, ale również materiałem, z jakiego są wykonane, kolorami, czy fakturą, co jeszcze bardziej stymuluje bawiące się nimi dziecko. Bardzo ciekawe są sortery o elementach przestrzennych, które oprócz tego, że muszą pasować kształtem do otworu, to jeszcze powinny zostać obrócone we właściwy sposób. Taka zabawka to już nieco wyższy poziom trudności, ale roczne dziecko z całą pewnością będzie mieć z niej dużo radości.

Świetnym prezentem dla chłopca na roczek będą oczywiście również zabawki z ruchomymi częściami. Najczęściej wybierane są tu różnego rodzaju samochodziki i inne pojazdy. Zabawki takie mają tę zaletę, że w jakiś sposób odnoszą się do faktycznego świata, który dziecko przecież aktywnie obserwuje, a w zabawach również często naśladuje. Z drugiej jednak strony niekoniecznie zawsze warto powielać popularne stereotypy i kupować rocznemu chłopcu zabawkowy samochód albo koparkę. Równie dobrze sprawdzą się ruchome zabawki przedstawiające zwierzęta, czy całkiem wymyślone kształty, które z kolei bardziej pobudzają wyobraźnię rozwijającego się malucha.

Jak wybrać prezent dla rocznej dziewczynki?

Prezenty na roczek dla dziewczynki to równie duży wybór, jak prezenty dla chłopców. Zdecydowanie najbardziej popularne wciąż pozostają wszelkiego rodzaju lalki, przytulanki i inne zabawki z grubsza przypominające postacie ludzkie. Dziewczynki bardzo chętnie bawią się takimi zabawkami, dzięki czemu już w pierwszych latach życia znacznie lepiej od chłopców rozwijają swoje społeczne zdolności i zainteresowania. Pamiętajmy jednak, że roczna dziewczynka to wciąż jednak bardzo małe dziecko i nie z każdą lalką poradzi sobie tak samo dobrze. Warto stawiać przede wszystkim na lalki z miękkich, przyjemnych w dotyku materiałów. Jeżeli trafimy dobrze to nasz prezent stać się może nawet ulubioną przytulanką dziecka, z którą nie będzie rozstawać się zbyt często. Kupując tego rodzaju zabawki na roczek dla dziewczynki, dobrze jest przede wszystkim zwracać uwagę na lalki o proporcjach ciała zbliżonych raczej do dziecięcych, niż osoby dorosłej.

Jeżeli dziewczynka, której chcemy podarować prezent, ma już lalkę, to jej świetnym uzupełnieniem będzie odpowiednio dobrany wózek. W zasadzi wózki dla lalek dla dzieci w tym wieku niewiele różnią się od popularnych, przeznaczonych zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców zabawek pchaczy. Z tym że tutaj w centralnym polu zainteresowania dziewczynki będzie jej ulubiona lalka, a więc wózek może być wspaniałym pomysłem na prezent. Zwłaszcza że roczne dzieci same jeszcze korzystają z wózków, którymi wożone są na spacery, a więc zabawa tego rodzaju to dla dziecka okazja do naśladowania zajęć dorosłych. Dziecięce wózki dla lalek wykonywane są dziś z bardzo różnych materiałów, a najdroższe i najbardziej skomplikowane modele w zasadzie niewiele różnią się od prawdziwych wózków dla dzieci. Dla dziewczynki w wieku jednego roku zdecydowanie jednak najbardziej odpowiedni będzie prosty i kolorowy wózek wykonany z drewna.

Dobrą odpowiedzią na pytanie o to, co na roczek dla dziewczynki będzie najbardziej odpowiednie, są również dość popularne układanki ubieranki. Zabawka ta podobna jest do opisanych wyżej sorterów, z tym że poszczególne elementy różnią się przede wszystkim kolorystycznie. Dzięki nim roczna dziewczynka może zmieniać stroje swojej ulubione postaci z kreskówki, czy rysunkowego misia, co jest świetnym treningiem wyobraźni dla dziecka w takim wieku. Zabawki takie wykonuje się najczęściej z drewna i maluje na atrakcyjne dla dzieci kolory.

Szukając najlepszej zabawki na roczek dla dziewczynki, nie należy zapominać również o wszelkiego rodzaju zestawach kreatywnych i plastycznych – oczywiście dopasowanych do potrzeb maluchów. U dziewczynek znacznie szybciej niż u chłopców rozwijają się zdolności manualne, co ma związek z szybszym rozwojem układu nerwowego. Dlatego też dziewczynki szybciej i lepiej będą radzić sobie z kredkami, pisakami i wszystkim, czym można pokolorować kartkę papieru, czy malowankę. Bardzo dobrym pomysłem na prezent dla dziecka w tym wieku mogą być coraz bardziej popularne ścieralne malowanki, które wymagają specjalnych kredek, ale za to mogą być używane przez dziecko wielokrotnie.

Pamiętajcie, że kupując prezent na roczek kupujecie prezent przede wszystkim dla rodziców

Co kupić na roczek – zabawki dla wszystkich dzieci

Szukając odpowiedzi na pytanie, co kupić dziecku na roczek nie należy również zapominać o jeździkach, których obecnie znaleźć można wielką różnorodność kształtów i rodzajów. Najbardziej popularne są oczywiście proste, dostosowane do potrzeb rocznego dziecka rowerki. Bardzo często wykonuje się je z drewna, choć najlepiej, jeżeli koła wykonane są z tworzyw sztucznych, co zarówno sprawia, że rowerek jest trwalszy, jak i oszczędza podłogę w mieszkaniu. Rowerki drewniane zdecydowanie najlepiej sprawdzają się do zabawy wewnątrz domu. Na zewnątrz o wiele lepsze są rowerki wykonane z metalu i tworzyw sztucznych, które spokojnie będą mogły być pozostawione pod gołym niebem nawet podczas deszczu. Jeździki mogą oczywiście mieć również inną formę. Bardzo popularne są dziecięce samochodziki albo nawet takie, które kształtem przypominają zwierzęta. Łączy je jedno – poruszają się wyłącznie dzięki temu, że bawiące dziecko odpycha się nogami.

Bardzo dobrym pomysłem na prezent na roczek zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki mogą być również popularne bujacze i skoczki. Wśród bujaczy najważniejszy jest oczywiście znany wszystkim doskonale z dzieciństwa koń na biegunach. Mogą mieć one bardzo różną formę, a ceny charakteryzują się dużym zróżnicowanie. W ostatnich latach obserwuje się jednak powrót do najprostszych, drewnianych, za to malowanych w kolorowe wzory koników wykonanych z drewna. Wielu rodziców wybiera również zabawki tego rodzaju wykonane z plastiku, których przewaga polega na tym, że są odporne na wpływ czynników atmosferycznych i mogą służyć do zabawy na zewnątrz, na przykład w ogrodzie. Coraz częściej widuje się również w sklepach z zabawkami specjalne skoczki dla maluchów. Jest to balon z bardzo grubego i wytrzymałego materiału, który może mieć dowolny kształt. Z reguły wyposażone są w uchwyty, a dziecko siedząc na nich, może bawić się podskakując nieco wyżej, niż potrafi samodzielnie.

Dobrą odpowiedzią na pytanie o to, co na roczek dla dziecka będzie najlepsze, mogą być również dostępne w sklepach zabawki do ciągnięcia – tak zwana ciągacze i służące do pchania, czyli pchacze. Dziecko w tym wieku zazwyczaj ma już pierwsze kroki za sobą, a wiele maluchów już całkiem sprawnie biega po mieszkaniu. Dobrą zabawką, a także pomocą, która może pomóc dziecku poczuć się znacznie pewniej na własnych nogach, są wszelkiego rodzaju pchacze. Mogą mieć one na przykład postać wózków z wieloma ciekawymi, ruchomymi i przeciągającymi uwagę dziecka elementami. Wózki takie najczęściej są dość stabilne i mogą stanowić dla malucha oparcie. Należą tu również bardzo popularne, ruchome zabawki na kiju, które co prawda stabilizują dziecko tylko w niewielkim stopniu, ale są najczęściej źródłem wielkiej radości. Dobrze już chodzące dzieci chętnie natomiast ciągną za sobą cokolwiek, co tylko ma doczepiony sznurek i wyposażone jest w kółka. Na rynku znaleźć można wielki wybór estetycznie wykonanych i pięknie malowanych zabawek tego rodzaju.

W opinii wielu rodziców bardzo dobre prezenty dla rocznego dziecka to również książeczki. Oczywiście dziecko w takim wieku nawet się jeszcze nie zbliża do umiejętności czytania, ale do tego ma rodziców. Jednak jak wiadomo, nie zawsze mają odpowiednio dużo czasu, żeby poświęcić go na czytanie swojemu maleństwu. Dobrym pomysłem jest więc zakup książeczek wspomagających naukę mówienia, które zaopatrzone są w nagrania. Mogą one na przykład uruchamiać się po otwarciu na określonej stronie albo po naciśnięciu przez dziecko jednego z elementów obrazka. Należy jednak pamiętać, że rozwój mowy u dziecka jest skorelowany z nabywaniem umiejętności społecznych i rozwojem emocjonalnym, dlatego nie można rezygnować z czytania książeczek przez rodziców, nawet jeżeli nie mogą poświęcić na to zbyt wiele czasu.

Prezenty na roczek na tym jednak się nie kończą. Bardzo dobrym pomysłem mogą być jeszcze układanki w formie wież, które nie tylko mogą wspierać rozwój wyobraźni przestrzennej u dziecka, ale oferować znacznie więcej. Elementy takich układanek mają często formę prostych, drewnianych, kartonowych, albo plastikowych klocków, które dodatkowo mają na każdej ściance kolorowe obrazki. Układanie wieży, czy dowolnego innego kształtu może więc w wyobraźni dziecka wiązać się określoną narracją i wyobrażeniami. Takie zabawy pomagają rozwijać u dziecka wyobraźnię, a przede wszystkim są świetnym sposobem na kreatywne i twórcze spędzenie czasu z rodzicami.

O czym jeszcze warto pamiętać, wybierając prezent dla dziecka na roczek?

Zastanawiając się, co na roczek dla malucha będzie najlepsze i chodząc od jednego sklepu do drugiego, w poszukiwaniu najlepszych pomysłów można łatwo zapomnieć o tym, co najważniejsze. A najważniejsze – oprócz oczywiście dobrej zabawy i zadowolenia dziecka – jest oczywiście bezpieczeństwo. Dzieci w wieku dwunastu miesięcy mają już całkiem spory arsenał metod poznawania otaczającego ich świata, ale ciągle dość często wybierają by sprawdzić przede wszystkim smak znajdujących się w zasięgu obiektów. Należy więc zawsze, kupując zabawki dla roczniaków, upewnić się, czy są one odpowiedniej jakości, nie mają żadnych drobnych elementów, które mogłyby być przez dziecko połknięte, a przede wszystkim, czy mają odpowiednie atesty świadczące o bezpieczeństwie materiałów, które zostały użyte w produkcji.

W którym tygodniu czuć pierwsze ruchy dziecka?

Pozytywny wynik testu ciążowego, a także potwierdzenie przez ginekologa nie zawsze uzmysławiają świeżym rodzicom, że niedługo ich życie zostanie wzbogacone o nową istotę. Bardzo często pierwsze ruchy dziecka w brzuchu matki są momentem kulminacyjnym, kiedy marzenie staje się rzeczywistością.

Akrobacje, które wykonuje malec w łonie matki, są zagadką dla obojga rodziców. Wielu z nich zastanawia się kiedy można wyczuć pierwsze ruchy dziecka, jakiej są intensywności w poszczególnych miesiącach i co tak właściwie oznaczają.

Jeśli oczekujesz przyjścia na świat nowego członka rodziny, planujesz jej powiększenie w niedalekiej przyszłości bądź po prostu jesteś ciekawy wszystkich aspektów życia w okresie prenatalnym, doskonale trafiłeś.

Co oznaczają ruchy dziecka w brzuchu matki?

Pierwszy ruch płodu ma miejsce niemal na samym początku jego istnienia. Nie jest on jednak w żadnym stopniu odczuwalny przez kobietę. Gdy tylko poruszy się po raz pierwszy, dalsze ruchy aż do rozwiązania są oznaką prawidłowego rozwoju. Mają one niezwykle ważne znaczenie dla prawidłowej pracy mięśni, stawów, a także splotu nerwowego.

Dziecko w łonie matki w późniejszych etapach garbi się, prostuje, a nawet wykonuje salta. Także w brzuchu wykonuje czynności, które znane są każdemu rodzicowi z pierwszych miesięcy życia – dziecko zaciska piąstki, liże je czy wkłada do buzi. Wraz z mijającymi miesiącami zakres czynności wykonywanych przez malca stale rośnie.

W którym tygodniu poczujesz pierwsze ruchy dziecka?

Kiedy czuć pierwsze ruchy dziecka w ciąży?

Ruchy dziecka mogą stać się zarówno szczęśliwym momentem, jak i być powodem zmartwień wielu rodziców. Warto wiedzieć kiedy malec po raz pierwszy zaznaczy swoją obecność poprzez odczuwalne ruchy w łonie. Wielu rodziców, szczególnie gdy oczekują pierwszego dziecka martwi się, czy aby na pewno nie powinni już odczuwać ruchów płodu. Zanim dowiesz się, w którym tygodniu są one wyczuwalne, ważne abyś wiedział, że ich pojawienie się i częstotliwość uzależnione są od kilku czynników.

Na pojawienie się pierwszych ruchów dziecka wpływ ma:

 • masa ciała kobiety,
 • ułożenie dziecka,
 • łożysko,
 • objętość płynu owodniowego,
 • wrażliwość układu nerwowego matki.

Obserwacja ciała matki jest niezwykle ważna, jednak tylko wtedy, gdy idzie w parze z opieką medyczną. Rozwój malca powinien być pod regularną kontrolą ginekologa lub lekarza prowadzącego. Tylko wówczas mamy pewność, że dziecko rozwija się prawidłowo.

Ruchy dziecka w poszczególnych tygodniach ciąży

7 tydzień

Jest to czas kiedy pierwsze ruchy dziecka mogą zostać zaobserwowane podczas wykonywania USG. Nie są one jednak w najmniejszym stopniu odczuwalne przez matkę. Płód jest zbyt mały i delikatny, by ta zaobserwowała tak niewielkie drgania. Niewielkie ruchy ograniczają się zaledwie do delikatnych pochyleń dziecka. Zaledwie kilka tygodniu później potrafi już poruszać głową, podnosić ręce i dotykać nimi twarzy. Około 9 tygodnia u malca może pojawić się czkawka. Nadal jednak wszelkie ruchy dziecka nie są odczuwane przez matkę.

14 tydzień

Mimo że matka nadal nie wyczuwa ruchów dziecka, ono wyczuwa jej obecność i reaguje na jej ruchy. Podczas delikatnego szturchnięcia dziecko może wykonać obrót. W kolejnym tygodniu malec zyskuje większą koordynację ruchową. Wówczas możemy zaobserwować na USG charakterystyczny dla dzieci we wczesnym etapie życia gest – ssanie kciuka.

16 – 20 tydzień

To właśnie w tych tygodniach w brzuchu matki jest coraz mniej miejsca, przez co może ona zaobserwować wyraźne oznaki obecności nowego życia we własnym ciele. Pierwsze ruchy dziecka w ciąży nie przypadają jednak na konkretny tydzień w każdym przypadku. Wpływ ma na to wiele czynników. Nie bez znaczenia jest również czy kobieta nosi w sobie nowe życie po raz pierwszy. Bardzo często ruchy dziecka w pierwszej ciąży pojawiają się nieco później, niż w przypadku kolejnych. Może się okazać, że wystąpią one nawet w 25 tygodniu ciąży. Od zaznaczenia swojej obecności pierwszym odczuwalnym ruchem, malec wraz z kolejnymi tygodniami staje się coraz bardziej ruchliwy. Na samym początku kobiety ruch dziecka określają uczuciem falowania czy delikatnego drgania. Wraz ze wzrostem dziecka odczucia te są znacznie wyraźniejsze. Pod koniec drugiego trymestru są to już kopnięcia i uderzenia.

37 tydzień

To czas, kiedy ruchy dziecka przybierają nieco inną formę. Ma już ono niewiele miejsca w brzuchu matki stąd też zakres ruchów staje się znacznie mniejszy. W tym czasie nie rzadko rodzice mogą zaobserwować odciśniętą stopę na brzuchu.

Słabe ruchy dziecka w ostatnich tygodniach nie powinny być oznaką niepokoju. Wynikają one z samej wielkości dziecka, które nie ma na tyle miejsca, by kopać i poruszać się jak dawniej. Jego ruchy możemy jednak porównać do rozciągania. Objawem do niepokoju powinna być sytuacja kiedy matka zaobserwuje, że jakiekolwiek ruchy całkowicie zanikły. Wówczas należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Jak często będziesz odczuwać ruchy dziecka?

Czy kontrola ruchów dziecka w brzuchu matki jest ważna?

Wiedząc już jak rozpoznać ruchy dziecka oraz kiedy czuć pierwsze ruchy dziecka, przyszli rodzice posiadają podstawową wiedzę, która pozwoli samodzielnie kontrolować rozwój malucha. Z ruchów bowiem możemy wyczytać wiele informacji na jego temat. W wielu przypadkach mogą one nawet pomóc wykryć na wczesnym etapie chorobę, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie.

Dziecko bardzo często odczuwa takie same emocje jak matka. Zdenerwowanie czy silny stres szybko dadzą o sobie znać w ilości jego ruchów. Powinny być one jasnym sygnałem dla matki, kiedy powinna się zrelaksować i zminimalizować w okresie ciąży wszelkiego rodzaju bodźce stresowe.

Także lekarze zwracają szczególną uwagę na kontrolę ruchów dziecka w brzuchu matki. Zalecają oni wykorzystanie metody Cardiff polegającej na codziennym liczeniu ruchów i zapisywaniu ich na przygotowanej karcie.

Kontrola ruchów płodu z wykorzystaniem metody Cardiff

Metoda ta daje pełny obraz ruchów dziecka w ciągu doby. Jest ona zalecana ciężarnym po 30 tygodniu. Monitorowanie ruchów najlepiej wykonywać między godziną 9, a 21. Każdy z ruchów należy zapisywać w karcie ruchów płodu. Według metody odpowiednia liczba ruchów w ciągu tych 12 godzin powinna być nie mniejsza niż 10. Jeśli doliczysz się tej liczby szybciej niż przed upływem wyznaczonego czasu, możesz zakończyć kontrolę w danym dniu. W przypadku gdy ruchów będzie mniej, zwróć szczególną uwagę kolejnego dnia, jak przedstawia się karta ruchów płodu. Zbyt mała liczba jest wystarczającym powodem, by skontaktować się ze swoim lekarzem.

Wypełnianie karty ruchu płodu jest niezwykle proste. Warto pamiętać o regularnym wypełnianiu, aby uzyskać rzetelne wyniku. To właśnie one są niezbędne w monitorowaniu rozwoju dziecka.

Tabela mieści w sobie dni tygodnia ciąży od 30 oraz godziny w poszczególnych dniach. W momencie, gdy odczujesz ruch malca zaznaczasz “X” w odpowiednim miejscu w tabelce. Karta ruchu płodu powinna być materiałem informacyjnym nie tylko dla rodziców, ale również dla ginekologa.

Kontrola ruchów płodu metodą Cardiff nie zawsze zalecana jest przez lekarza. Pozwala jednak poczuć się znacznie bezpieczniej. Jeśli więc zależy Ci na tym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspomnieć o niej na wizycie u ginekologa.

Kiedy czuć ruchy dziecka w brzuchu?

Wielu rodziców może się zastanawiać kiedy odczuwa się ruchy dziecka najmocniej. Warto mieć na uwadze, że aktywny tryb życia prowadzony przez matkę, może sprawić, że w ciągu dnia nie wyczujemy większej aktywności płodu. Wynika to z prostego faktu – ciągły ruch matki sprawia, że dziecko zasypia. To właśnie chwile odpoczynku ciężarnej oraz noc są idealną porą na aktywność malca. Gdy tylko Ty zwolnisz tempo, Twoje dziecko przebudzi się i da o sobie znać.

Kiedy ruchy dziecka powinny wzbudzić Twoje obawy?

W przypadku każdej kobiety ciąża może przebiegać zupełnie inaczej. Diametralne różnice są zauważalne nawet w przypadku tej samej kobiety, która spodziewa się dziecka po raz kolejny. Nic więc dziwnego, że ruchy dziecka będą znacząco się od siebie różniły. Istnieją jednak sygnały, które jasno wskazują, że rozwój malucha może zostać w jakiś sposób zaburzony.

Jakie ruchy dziecka powinny Cię niepokoić?

Kiedy rodzice powinni niezwłocznie udać się do lekarza?

W przypadku pierwszej ciąży może się okazać, że ruchy odczujesz dopiero w 25 tygodniu. Jednak 21 tydzień to czas, kiedy powinnaś skonsultować swoje obawy z lekarzem prowadzącym. Nawet jeśli będzie to fałszywy alarm, nic nie stoi na przeszkodzie, aby upewnić się dzięki USG, że maluch rozwija się prawidłowo.

Szybką reakcję należy podjąć również w momencie, gdy do tej pory dziecko było spokojne, a nagle jego ruchy stały się szybkie i chaotyczne. Tak drastyczna zmiana może nieść ze sobą wiele negatywnych skutków, nie warto jej więc bagatelizować.

O istocie kontroli ruchów płodu już wiesz. To właśnie mniej niż 10 ruchów w ciągu 12 godzin podczas dwóch dni powinno skierować ciężarną do gabinetu lekarza prowadzącego.

O roli ruchów dziecka podczas ciąży

Pierwsze ruchy dziecka to niezwykle wzniosła chwila w życiu przyszłych rodziców, bez znaczenia czy jest to pierwsze dziecko, czy kolejne. Zauważalne poruszenie się malca, daje namacalny znak, że za zaledwie kilka miesięcy ich życie całkowicie się odmieni. Mimo że silne kopniaki mogą nie raz przysporzyć ból, u każdej ciężarnej są mile widziane. To właśnie one są pierwszym kontaktem pomiędzy matką a jeszcze nienarodzonym dzieckiem. Są jasnym sygnałem, że malec ma się dobrze w brzuchu matki.

Kontrola ruchów dziecka i ich zapisywanie pozwala nie tylko otaczać opieką własne dziecko, ale również pozostawić pamiątkę na przyszłość.

Pierwsze ruchy dziecka sprawiają, że pomiędzy malcem a rodzicami tworzy się więź. Nie bez powodu większość niemowlaków po narodzinach rozpoznaje głos swojej matki, który towarzyszył im podczas okresu prenatalnego. Wiedząc, w którym tygodniu czuje się ruchy dziecka, matka może poczuć się bezpieczniej, gdy te pojawią się w odpowiednim czasie. Z kolei ich brak w określonym terminie sprawia, że doinformowani rodzice mogą szybko zareagować. Szybka reakcja i kontrola dziecka w okresie prenatalnym znacząco wpływa na stan zdrowia malca.