Dodatek pieniężny 500+ na pierwszego potomka? Kiedy i jak można skorzystać z pomocy finansowej?

Wraz z początkiem lipca 2019 roku zmianom uległy przepisy prawne dotyczące spopularyzowanego już programu rządowego Rodzina 500+. Wielorakie zmiany w aktach prawnych związane były z modyfikacją zapisów odnoszących się do korzystania z tytułowej zapomogi finansowej. Zmieniony zapis dotyczył możliwości korzystania z dodatku 500+ na każde dziecko, a nie jak było to dotychczas, jedynie na drugiego i kolejnego potomka.

Wówczas dodatek o wartości 500 zł przysługiwał wyłącznie osobom, które mieściły się w odpowiednim zakresie finansowym, dotyczącym uzyskiwanych dochodów. Od lipca 2019 z dodatku na pierwsze dziecko może już korzystać każdy rodzic, bez wskazania na uzyskane dochody. To znaczne uproszczenie, które otworzyło furtkę wielu osobom, chcącym skorzystać z pomocy rządowej. Usunięcie kryterium zarobkowego usprawniło działanie urzędów rozpatrujących zapytania wnioskodawców, ale i również umożliwiło łatwiejsze składanie wniosków przez zainteresowanych.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, w niniejszym artykule zapoznasz się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wypełniania wniosków, wprowadzonych zmian i wytycznych co do spraw urzędowych.

Pierwszy program 500+. Jak kiedyś wyglądała pomoc w praktyce? Czy różnice w programie 500+ w 2020 roku są znaczące?

Pierwsze postulaty wyborcze, dotyczące kwestii socjalnych obecnie rządzącej partii PiS, miały swój początek przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Po dojściu do władzy koalicji, na czele której stanął Jarosław Kaczyński, zaczęto realizować politykę wsparcia dla rodzin posiadających małoletnie dzieci. Choć pierwsze plany obejmowany konieczność wdrożenia programu 500+ na pierwsze dziecko i każde kolejne, to w praktyce nieco ograniczono te pomysły.

Dalsza modyfikacja dodatku na dziecko miała polegać na ustaleniu dochodu maksymalnego, jakim może dysponować małżeństwo, aby dodatek 500+ mógł im przysługiwać. Oznaczało by to, że rządowe wsparcie otrzymają wyłącznie osoby najmniej zamożne, a program benefitów ominie rodziny bogate. Tak się jednak nie stało – przyjęto jednak koncepcję ograniczenia wypłat 500+ na pierwsze dziecko. Dotyczyło ono jedynie osób najbiedniejszych. Na każde kolejne dziecko, bez względu na stan zamożności rodziców, dodatek socjalny już przysługiwał.

Oznaczało to jednak, że z programu skorzystają wszyscy. Nie każdy rodzic, ze względu na wysokie zarobki, mógł jednak liczyć na program 500+ na pierwsze dziecko. Ta sytuacja uległa jednak dużej zmianie w 2019 roku, po dokonanych modyfikacjach prawnych.

Po czterech latach rządów PiSu postanowiono wrócić do pomysłu zapomóg socjalnych i nieco je zmodyfikować. Tym razem zmieniono zapis dotyczący kwestii przyznawania świadczenia na pierwszego potomka wyłącznie osobom najuboższym. Od 1 lipca 2019 roku dodatek 500 plus przysługuje wszystkim rodzicom dzieci niepełnoletnich, bez rozgraniczania na konkretne, uzyskiwane dochody przez członków rodziny.

Oznacza to, że świadczenie socjalne może dostać każdy, kto posiada dziecko poniżej 18 roku życia, bez wglądu na kryterium pieniężne. Modyfikacja programu zakończyła się w wakacje 2019 roku, a od października można było zgłaszać chęć uzyskania świadczenia na dzieci. Co więcej, rodzice, którzy zawczasu zdecydowali się na wypełnienie wniosku, mogli liczyć na szybszy przelew i wyrównanie za trzy miesiące wstecz.

Oznacza to, że w październiku 2019 odebrali dodatek o wartości 1500 złotych na jedno dziecko. Był to spory zastrzyk finansowy dla olbrzymiego grona beneficjentów korzystających z rządowej zapomogi 500+ na pierwsze dziecko.

W jaki sposób złożyć dokumenty, uprawniające mnie do pobierania 500+ na pierwsze dziecko? Gdzie to najlepiej zrobić?

Najważniejsza zmiana w programie 500+, biorąc pod uwagę wieloletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, dotyczyła zatem przyznania wszystkim rodzicom, także i tym bogatszym, prawa starania się o świadczenie na swoje dzieci. Oznacza to, że od 2019 roku wniosek 500+ na pierwszego potomka może złożyć każdy rodzic małoletniego dziecka. Tak jak w roku poprzednim, tak i w 2020 kosmetycznym zmianom uległy wnioski o przyznanie świadczenia.

Opierają się one o nieco inne zasady, zatem treść dokumentów nieznacznie się różni. Duża część procesu urzędowego została uproszczona dzięki zniesieniu kryterium zarobkowego. Stanowi to także duże uproszczenie dla osób, ze względu na to, iż nie trzeba dokładnie wyliczać, czy mieścimy się w widełkach finansowych. Ułatwienie składania wniosków dotyczy także formy ich przekazywania do urzędu.

Można to zrobić poprzez osobiste stawienie się w placówce, bądź w całości przez internet. Wszelkie potrzebne i aktualne informacje, szczególnie istotne ze względu na warunki epidemiczne, znajdują się na stronie PUE, ZUS czy rządowych stronach ministerialnych. Na tych witrynach dowiemy się, jaka forma składania wniosku będzie dla nas najbardziej odpowiednia oraz czy nasz najbliższy urząd pozostaje czynny dla interesantów.

Dwie możliwości, jaką przygotowali nam ustawodawcy, obejmują złożenie wniosku w wersji papierowej oraz elektronicznej. W tym pierwszym przypadku interesant musi udać się do odpowiedniego urzędu, którego godziny otwarcia oraz sposób działalności jest określony na internetowych stronach ministerialnych. Są to m.in. miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz inne placówki, umożliwiające złożenie tych dokumentów.

Próby informatyzacji pracy urzędów przyniosły wymierny skutek w postaci możliwości elektronicznego zgłaszania wniosków, za pośrednictwem dedykowanych portalów internetowych. Jest to znaczne uproszczenie i krok w kierunku informatyzacji placówek rządowych. Wysyłanie wniosku online wiąże się także z zachowaniem większego bezpieczeństwa petentów, co jest szczególnie ważne podczas obecnych uwarunkowań epidemicznych.

Bezpośredni kontakt w placówkach urzędowych może być niebezpieczny dla osób narażonych na infekcje wirusowe i bakteryjne. Zaleca się, aby dokonywały one zgłoszeń za pośrednictwem sieci internetowej. Nawet jeśli czujemy się zdrowi i w pełni sił, kolejki przed instytucjami obsługującymi wnioskodawców mogą być niezwykle długie. Korzystając z internetu omijamy ten problem.

Co jeśli nie zgłosiłam się do programu 500+ w 2019 roku? Czy mogę to zrobić w tym roku?

Świadczenia programowe 500+ na każde dziecko są możliwe do uzyskania w przypadku urodzenia się dziecka w 2020 roku. Jeśli do tej pory korzystałaś ze świadczeń na drugie i kolejne dziecko, jednak spóźniłaś się z doniesieniem poprawek do urzędu w 2019 roku, to niestety sprawa jest utrudniona. Możliwość korzystania z dodatku socjalnego w 2020 roku jest przeznaczona dla osób, którym dopiero urodził się potomek.

Tylko takie osoby mogą być nowymi beneficjentami programu rządowego. Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 90 dni na zgłoszenie faktu narodzin dziecka. Po procesie weryfikacji dostają oni świadczenie 500+, uzupełnione o ewentualne wyrównania. Zmiany wprowadzone w 2019 znacznie uprościły ten proces, powodując znacznie szybsze weryfikowanie dokumentów, a co za tym idzie, przyznawanie świadczeń pieniężnych dla rodziców.

W przypadku chęci skorzystania ze świadczenia na pierwszego potomka, taka możliwość będzie udostępniona od lutego lub kwietnia 2021. Wcześniejszy termin dotyczy wniosków nadsyłanych za pośrednictwem internetu. Termin kwietniowy odnosi się do tradycyjnych wniosków papierowych, składanych w dedykowanych placówkach. Świadczenia zostaną przyznane na roczny okres, wobec czego ostatni przelew rodzice otrzymają w połowie 2022 roku.

Jest to prosta i łatwa możliwość skorzystania ze świadczenia w przypadku narodzin pierwszego lub kolejnego dziecka. To także sposób na przystąpienie do programu po modyfikacjach naniesionych w 2019 roku. Wskazuje się także, aby osoby chcące skorzystać ze świadczeń 500+ na pierwsze dziecko korzystały z możliwości zgłoszenia akcesu przez internet. Anulowanie kryterium finansowego upraszcza cały proces, dzięki czemu składanie dokumentacji nie zajmuje więcej, niż kilkadziesiąt minut.

Szczegółowe zmiany w programie świadczeń 500 plus. Co jeszcze uległo rządowym modyfikacjom, oprócz zniesienia kryterium zarobkowego?

Najbardziej znaczącą modyfikacją było oczywiście anulowanie kryterium finansowego, dzięki czemu z zapomogi rządowej mogą korzystać zarówno biedni, średniozamożni jak i bogaci. Jak się okazuje zmiany w zapisach prawnych dotyczyły także innych istotnych kwestii, które są często pomijane i nie podnoszone w dyskusji publicznej. Jedna z najważniejszych modyfikacji dotyczy braku konieczności ustalenia wysokości alimentów, w przypadku rodziców wychowujących dziecko osobno.

Wcześniej taki proces był wymagany, a bez jego weryfikacji nie można było uzyskać świadczeń w ramach programu 500 plus na każde dziecko. Kolejną zmianą jest także sposób pracy urzędów weryfikujących ogromną ilość napływających wniosków. Zdarzało się, iż urzędnicy nie byli w stanie rozpatrywać w krótkim czasie tak wielu wniosków, wobec czego wypłaty świadczeń przeciągały się.

Zrezygnowanie z kryterium finansowego otworzyło nowe możliwości, ułatwiające pracę urzędników. Dziś ich praca nie jest aż tak czasochłonna, gdyż nie wymaga m.in. konsultacji z urzędami skarbowymi, właściwymi dla wnioskodawcy. Oznacza to, że świadczenia są wypłacanie niemalże od ręki.

Kolejne modyfikacje w programie 500+ na każdego potomka odnoszą się do małoletnich umieszczonych w zakładach opiekuńczych i wychowawczych. Zmiany umożliwiają tym instytucją partycypację w programie rządowych, wobec czego sytuacja dzieci przebywających w tych placówkach może ulec znacznej poprawie.

Przede wszystkich w kontekście warunków mieszkaniowych, edukacji czy jakości życia. Ustawodawca zawarł jednak zdanie, dotyczące celowości świadczenia 500+ w przypadku zakładów socjalizacyjnych, prewencyjnych czy pre-adopcyjnych. Środki finansowe uzyskiwane przez niniejsze instytucje muszą zostać w pierwszej kolejności przeznaczone na rozwój zainteresowań, ulepszenie edukacji i rozwoju podopiecznych placówek.

To duży krok w kierunku prawidłowej socjalizacji wychowanków. Ukierunkowując ich na wzmacnianie swoich pasji i umiejętności, można dać im lepszą szansę na dobry start w życiu.

Świadczenia 500+ na pierwsze dziecko i każde kolejne zostały zmodyfikowane także w przypadku śmierci jednego z rodziców. W takim przypadku drugi rodzic zachowuje ciągłość w otrzymywaniu dodatku wychowawczego.

Choć sytuacja ta dotyczy niezwykle wąskiego grona osób, była do niedawna bardzo uciążliwa – wiązało się to z przerwami w korzystaniu z dedykowanych świadczeń socjalnych. Jest to także duże ułatwienie dla urzędów. Zachowanie ciągłości w wypłacaniu świadczeń nie wymaga nanoszenia kolejnych poprawek w dokumentacjach, przez co z takiego rozwoju sytuacji korzystają obie zainteresowane strony.

Jedna z ostatnich, znaczących zmian w składaniu wniosków dotyczy uproszczenia formularza dokumentu. Jest to znaczne ułatwienie dla osób, które miały duży problem z poprawnym wypełnieniem dokumentacji. Zdarzało się, że wniosek musiał zostać odsyłany, gdyż niektóre rubryki zostały wypełnione w sposób niewystarczający. Zniesienie kryterium dochodowego spowodowało fizyczne zmniejszenie się wniosku.

To także krótszy czas sprawdzania dokumentacji, łatwiejszy sposób na archiwizację i rozpatrywanie zapytań. Zrezygnowano również z obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego na drodze decyzji urzędowej. 500 plus na pierwsze dziecko może zatem zostać przyznane znacznie prościej, szybciej i bez nadmiernej “papierologii” urzędniczej.

Wypełniamy formularz świadczenia. Na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek 500 plus na pierwsze dziecko?

Aktualny formularz na rok 2020 nieco różni się od egzemplarza przygotowanego w zeszłym roku. Aktualne dokumenty dostępne są na dedykowanych stronach rządowych, a także na portalach konkretnych instytucji, zajmujących się obsługą świadczeń 500+. Ze względu na modyfikacje, które weszły w życie w 2019 roku, dzisiejszy wniosek 500+ na każde dziecko stanowi znacznie szczuplejszą wersję.

Jest on “odchudzony” o 5 stron, co stanowi dużą oszczędność finansową rządu, w przypadku konieczności obracania wieloma setkami tysięcy takich formularzy. Można zatem stwierdzić, iż rząd poszedł o krok dalej w kwestiach poprawy stanu środowiska. Przeniesienie obsługi do internetu, uszczuplenie wniosków – to kroki w kierunku ograniczenia eksploatacji papieru do celów urzędniczych.

Wypełniając wniosek należy zwrócić szczególną uwagę na nazwę placówki, do której pismo zostaje zaadresowane. Musi być ona zgodna z adresem zamieszkania wnioskodawcy. To podstawowy wymóg, jaki został narzucony przy wypełnianiu wniosku o 500+ na pierwsze dziecko. Kolejne punkty formularza dotyczą danych osobowych – trzeba je wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Podaje się tutaj adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane osobowe, ale i również stan cywilny czy obywatelstwo.

Warto także zawrzeć informacje o skrzynce mailingowej, dzięki czemu w szybki sposób uzyskamy potwierdzenie dotyczące stanu rozpatrywania naszego pisma. To także sposób na otrzymanie decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego na każde dziecko. W wielu przypadkach adres zamieszkania oraz zameldowania będą ze sobą tożsame, jednakże w przypadku różnic, należy podać jedynie adres obecnego zamieszkania. Jest to ważne w kontekście przysyłania pism urzędowych, czy zwrotnych listów z instytucji.

Kolejne strony wniosku obejmują punkty, w których trzeba wypełnić informacje o swoim dziecku, lub dzieciach, jeśli posiadamy ich kilkoro. Wymagane jest podanie szczegółowych danych osobowych, numeru PESEL a także adresu zamieszkania. Ten ostatni może się różnić, jeśli nasze dziecko zamieszkuje np. z drugim rodzicem. Należy również zawrzeć numer konta bankowego, na które mają zostać wykonywane przelewy 500+ na każde dziecko.

Bardzo często się zdarza, że wnioskodawca, w chwili roztargnienia i stresu, nie składa podpisu na końcowej stronie formularza. Taki dokument uznaje się za nieważny, a co za tym idzie, rodzic musi ponownie złożyć egzemplarz wniosku w urzędzie bądź za pośrednictwem rządowego portalu internetowego.

500+ na każdego potomka w 2020 roku

Nowelizacja aktów prawnych z 2019 spowodowała znaczne zmiany w systemie przyznawania świadczeń w ramach programu rządowego 500+. Istotne modyfikacje odnoszą się do zniesienia kryterium finansowego, wymogu ustalenia alimentów czy zmian w formularzach wniosków. Bez poprawnego wypełnienia dokumentów otrzymanie świadczeń w ramach socjalnych programów rządowych 500+ nie jest możliwe do realizacji.

Nowa formuła przyznawania świadczeń wymusza na wnioskodawcy zastosowanie się do nowych wymagań prawnych. W większości zostały one jednak dużo bardziej uproszczone, co stanowi wartość dodaną zarówno dla rodziców starających się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, jak i pracowników urzędów.

Co więcej, w prosty sposób o świadczenia 500+ na każde dziecko można starać się za pomocą dedykowanych portali internetowych, certyfikowanych przez rząd. Jest to polecana forma wypełniania dokumentacji, ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne, które może powodować ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów państwowych.