Dzieciństwo bez przemocy

Portal Planeta Dziecka wspiera i popiera akcję “Dzieciństwo bez przemocy”.

Przemoc wobec dzieci to poważny problem, który może mieć trwały wpływ na ich życie. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego dochodzi do przemocy wobec dzieci, jak wpływa ona na nie emocjonalnie i fizycznie oraz co można zrobić, jeśli jest się świadkiem lub doświadcza się przemocy we własnym domu.

Przemoc krzywdzi dzieci na wiele sposobów i przybiera różne formy. Wszyscy możemy pracować razem, aby stworzyć dzieciństwo bez przemocy.

Przemoc wobec dzieci to poważny problem, dlatego ważne jest, aby spojrzeć na niego całościowo. Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem dla rządów i organizacji międzynarodowych, ale także dla każdego, komu zależy na tym, by nasz świat był lepszy dla następnego pokolenia. Przemoc może być fizyczna lub psychiczna; może zdarzyć się w domu lub w szkole. Przemoc może być również popełniona przez osoby z autorytetem przykładowo przez nauczyciela. Dlatego wszyscy musimy pracować razem, jeśli chcemy stworzyć dzieciństwo bez przemocy. Będzie to wymagało od nas wszystkich współpracy na wielu frontach: jako jednostki podejmujące konkretne kroki w kierunku zakończenia przemocy w domu i społeczności; poprzez inicjatywy społeczności lokalnych, takie jak programy przeciwdziałania zastraszaniu i biciu dzieci lub poprzez krajowe kampanie przeciw przemocy dzieciom takie jak “Dzieciństwo bez przemocy”, w której nasz portal bierze czynny udział.

Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy?

Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz doświadcza przemocy, ważne jest, aby szukać pomocy. Polski Telefon Zaufania to specjalny serwis oferujący wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej. Infolinia dostępna jest w języku polskim i angielskim i czynna jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Można do niego zadzwonić z każdego telefonu w Polsce i za granicą. Z infolinią możesz skontaktować się, jeśli doświadczasz przemocy lub jeśli niepokoi Cię sytuacja kogoś innego. Operator wysłucha Twoich problemów i doradzi, jak sobie z nimi poradzić. Zadba również o to, abyś miał dostęp do niezbędnej pomocy, w tym pomocy medycznej, wsparcia prawnego i innych rodzajów pomocy. Operator nie będzie Cię osądzał za to, co Cię spotkało, ani za żadne decyzje czy działania, które zostały podjęte podczas incydentu przemocy. Będą szanować Twoją prywatność i udzielać informacji tylko na prośbę samego rozmówcy.

Numer telefonu: 116 111

Czym jest dzieciństwo bez przemocy?

Istnieje wiele definicji przemocy, ale na potrzeby tego artykułu zdefiniujemy przemoc jako każdą formę urazu lub krzywdy celowo zadanej innej osobie. Może to obejmować fizyczne lub emocjonalne znęcanie się, zastraszanie i nękanie, zaniedbanie i porzucenie. Dzieciństwo bez przemocy to takie, w którym od momentu narodzin do 18 roku życia żadna osoba odpowiedzialna za opiekę nad Tobą nie wyrządziła Ci umyślnej krzywdy – dotyczy to członków najbliższej rodziny (rodzeństwa), dalszej rodziny (ciotek/wujków/kuzynów), przyjaciół i znajomych.

Dlaczego dzieciństwo bez przemocy ma znaczenie?

Ważne jest, aby zrozumieć, że przemoc wobec dzieci jest poważnym problemem. Kiedy dzieci są zastraszane, mogą doświadczyć problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, problemów edukacyjnych i społecznych, które mogą prowadzić do obciążeń ekonomicznych w późniejszym okresie życia.

Chociaż znęcanie się jest często postrzegane jako coś pomiędzy dziećmi, jest ono również powszechne wśród nastolatków. W jednym z badań stwierdzono, że znęcanie się osiąga szczytowy poziom w wieku 13-17 lat, a następnie spada. Inne badanie wykazało, że wskaźnik znęcania się był najwyższy wśród nastoletnich dziewcząt w porównaniu z innymi grupami wiekowymi (w tym młodymi dorosłymi).

Jak działamy jako społeczeństwo w kierunku dzieciństwa bez przemocy?

Jako społeczeństwo powinniśmy dążyć do zapewnienia dzieciom dzieciństwa bez przemocy. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest poprawa sposobu, w jaki rodzice angażują się w życie swoich dzieci. Musimy zachęcać rodziców do spędzania większej ilości czasu na rozmowie i słuchaniu dzieci, a także na graniu w gry i wspólnym czytaniu książek. Dzięki temu dzieci poczują się ważne i kochane, co pozwoli im nabrać pewności siebie, której potrzebują, aby dobrze radzić sobie w życiu.

Czy wyzywanie dziecka jest przemocą?

Wyzywanie dziecka to przemoc. Nigdy nie jest w porządku krzywdzić kogoś fizycznie lub odbierać mu dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy woda. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Dzieci wciąż uczą się o otaczającym je świecie, więc potrzebują wskazówek od dorosłych, którzy pomogą im zrozumieć, jak należy zachowywać się w społeczeństwie. Jeśli nie pozwalasz dziecku nauczyć się odpowiedniego zachowania poprzez ciągłe stawianie mu wyzwań, uniemożliwiasz mu rozwój umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu.

Gdy dzieci nie wiedzą, jak odpowiednio reagować, gdy ktoś rzuca im wyzwanie, mogą same zaatakować przemocą, bo nie wiedzą, co jeszcze mogą zrobić. Może to prowadzić do problemów w późniejszym życiu, w tym do działalności przestępczej i przemocy domowej.

3 przykłady agresji psychicznej wobec dziecka

Agresja psychiczna jest formą znęcania się, która obejmuje:

  • Zastraszanie, obelgi i groźby. Ten rodzaj przemocy psychicznej może polegać na odrzuceniu dziecka, odizolowaniu go od przyjaciół i członków rodziny (lub stworzeniu środowiska, w którym wszystkie jego relacje są z osobami krzywdzącymi) lub sprawieniu, że poczuje się ono w jakiś sposób bezwartościowe.
  • Upokarzanie, sprawianie, że dziecko czuje się małe poprzez szydzenie lub krytykowanie jego wyglądu, poziomu inteligencji lub umiejętności. Może to obejmować używanie słów takich jak “głupi” lub “tępy” w rozmowach z dzieckiem, a także umniejszanie rzeczy, które uwielbia ono robić w obecności innych ludzi (np. określanie projektów artystycznych jako “gówno”).
  • Izolacja od pomocy z zewnątrz poprzez odmawianie dostępu do innych dorosłych, którzy mogliby być źródłem wsparcia dla dziecka, takich jak nauczyciele, doradcy szkolni, lekarze/pielęgniarki itp.)

Skutki stosowania kar fizycznych

Kary fizyczne powodują negatywny obraz siebie i mogą prowadzić do poczucia winy, wstydu i bezwartościowości. Może również spowodować, że dziecko rozwinie negatywny stosunek do autorytetów, otaczającego go świata, a nawet samego siebie. W dorosłym życiu może się to objawiać problemami z autorytetami w szkole lub w pracy, trudnościami w nawiązywaniu przyjaźni lub zaufaniu innym, a także konfliktowymi relacjami z partnerami.

Dlaczego rodzice biją swoje dzieci?

Bicie dzieci jest aktem przemocy, a przemoc nie jest tym, czego chcemy w naszym życiu. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, dlaczego rodzice biją swoje dzieci:

  • Boją się o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich dzieci.
  • Czują się bezsilni, kiedy są źli.
  • Nigdy nie zostali nauczeni, jak radzić sobie z silnymi emocjami lub stresem w zdrowy sposób – nie wiedzą nic lepszego!

Rodzice również często boją się swoich własnych emocji (dotyczy to zarówno matek, jak i ojców). W rzeczywistości większość rodziców nie zdaje sobie sprawy, że posiadanie dziecka może wywołać nierozwiązane problemy z ich własnego dzieciństwa – często problemy te wynikają z tego, że w dzieciństwie sami byli maltretowani przez członków rodziny lub autorytety, takie jak nauczyciele czy trenerzy w szkole. Jeśli to brzmi jak ty, jest nadzieja: terapia może pomóc wyleczyć te stare rany, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał rzucać się na własne dziecko tak, jak ktoś kiedyś zrobił to tobie!

Kraje, w których wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci

Obecnie w 24 krajach obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Do tych krajów należą: Albania, Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Portugalia.

Czy bicie dzieci wpływa na ich psychike?

To, czy bicie dzieci wpływa na ich psychikę, czy nie, zależy od wieku dziecka, jego osobowości i relacji z rodzicami, innymi ludźmi i światem. Maluch, który jest bity przez dorosłego, będzie bardziej dotknięty tym faktem niż student, który został raz w życiu uderzony w twarz.

Zdecydowana większość dorosłych, którzy byli fizycznie wykorzystywani w dzieciństwie, nie ma problemów psychologicznych w późniejszym życiu. Może wydawać się sprzeczne z intuicją, że ktoś, kto był bity w dzieciństwie, nie rozwinie później problemów ze zdrowiem psychicznym – jednak ważne jest, aby rozważyć, jaki rodzaj bicia miał miejsce i w jakim wieku to się stało. Jeśli małe dziecko widziało, jak jego matka bije jego ojca, to może dorosnąć wierząc, że przemoc jest normalnym zachowaniem między parami lub rodzinami, ale jeśli to samo dziecko widziało, jak dorosły policzkuje innego dorosłego ze złości, to jest mniejsza szansa, że ta osoba będzie postrzegać przemoc jako akceptowalne zachowanie, gdy będzie starsza, ponieważ jest przyzwyczajona do oglądania dorosłych zachowujących się spokojnie wobec siebie.

Jakie skutki prawne W polsce może ponieść rodzić bijący swoje dziecko

W Polsce konsekwencje prawne pobicia dziecka mogą być różne w zależności od wielu czynników.

Jeśli zostaniesz skazany za napaść na dziecko, możesz podlegać grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli jednak sędzia uzna, że zamierzałeś spowodować poważne uszkodzenie ciała lub śmierć, wówczas możesz podlegać grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeśli ofiara ma mniej niż 16 lat i doznała poważnych obrażeń ciała w wyniku pobicia przez rodzica, wówczas może również pozwać rodzica o odszkodowanie w sądzie cywilnym.

Podsumowanie

Najlepszym sposobem zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest stworzenie kultury szacunku i tolerancji, w której dzieci są cenione i wspierane przez swoich opiekunów. Kluczowe jest, aby wszyscy wzięli odpowiedzialność za tę misję, począwszy od rodziców, wychowawców i innych dorosłych, którzy codziennie wchodzą w interakcje z dziećmi. Możesz pomóc, mówiąc swoim znajomym, jak ważna jest rozmowa o przemocy wobec dzieci, abyśmy mogli zjednoczyć się jako społeczeństwo, aby wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie!

Źródłem grafiki jest nieistniejący już portal dziecinstwobezprzemocy.pl