dziecko z karta

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Kompletny poradnik

W Polsce, dowód osobisty dla dziecka jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz obywatelstwo polskie nieletniego. Posiadanie dowodu osobistego przez dziecko może być niezbędne w różnych sytuacjach, takich jak podróże zagraniczne, korzystanie z usług bankowych czy uczestnictwo w różnych formalnościach prawnych.

Czym jest dowód osobisty dla dziecka i dlaczego jest potrzebny?

Dowód osobisty dla dziecka to oficjalny dokument tożsamości, który potwierdza dane osobowe oraz obywatelstwo polskie nieletniego. Jest on potrzebny w wielu sytuacjach, takich jak:

 • podróżowanie po krajach Unii Europejskiej,
 • korzystanie z usług bankowych, np. otwieranie konta bankowego,
 • uczestnictwo w różnych formalnościach prawnych, np. zawieranie umów czy zgłaszanie się do szkoły.

W jakim wieku dziecko powinno posiadać dowód osobisty?

W Polsce, dowód osobisty dla dziecka powinien być wyrobiony, gdy maluch osiągnie wiek 13 lat. Wcześniej, dzieci mogą podróżować za granicę na podstawie paszportu lub wpisu do dowodu osobistego rodzica. Po ukończeniu 13 lat, posiadanie dowodu osobistego przez dziecko staje się obowiązkowe.

Dowód osobisty dla dziecka czy paszport – co wybrać?

Wybór między dowodem osobistym a paszportem dla dziecka zależy od indywidualnych potrzeb oraz planowanych podróży. Oto porównanie obu dokumentów:

Dowód osobisty Paszport Ważność 5 lat 5 lat (dla dzieci do 13. roku życia), 10 lat (dla osób powyżej 13. roku życia) Obszar ważności Kraje Unii Europejskiej oraz niektóre kraje spoza UE (np. Norwegia, Szwajcaria) Wszystkie kraje świata Opłata 28 zł 30 zł (dla dzieci do 5. roku życia), 60 zł (dla dzieci od 5. do 13. roku życia), 140 zł (dla osób powyżej 13. roku życia)

Podsumowując, dowód osobisty jest wystarczający dla podróży po krajach Unii Europejskiej oraz niektórych krajach spoza UE. Jeśli jednak planujesz podróże poza obszar UE lub do krajów, które nie akceptują dowodu osobistego jako dokumentu podróży, warto wyrobić dla dziecka paszport.

Proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka krok po kroku

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka – pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem procesu wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka, warto upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty. Będziesz potrzebować:

 • akt urodzenia dziecka,
 • ważny dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • zdjęcie do dowodu osobistego dziecka spełniające wymogi.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka – gdzie i jak złożyć?

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka, należy udać się do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta, w którym rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zameldowany. Wniosek składa się osobiście, a rodzic lub opiekun prawny musi być obecny wraz z dzieckiem. W przypadku dzieci poniżej 5. roku życia, obecność dziecka nie jest wymagana.

W urzędzie wypełniasz wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, podając dane osobowe dziecka oraz swoje dane jako rodzica lub opiekuna prawnego. Następnie wniosek składasz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Zdjęcia do dowodu dla dziecka – wymogi i wskazówki

Zdjęcie do dowodu osobistego dla dziecka musi spełniać określone wymogi, takie jak:

 • rozmiar 35×45 mm,
 • tło jednolite, jasne i gładkie,
 • na zdjęciu dziecko powinno być ujęte en face, z odkrytymi uszami i równomiernym oświetleniem twarzy,
 • oczy dziecka powinny być otwarte, a źrenice widoczne,
 • na zdjęciu nie mogą występować żadne elementy zakrywające twarz dziecka.

Warto zlecić wykonanie zdjęcia w profesjonalnym studio fotograficznym, aby mieć pewność, że spełnia wszystkie wymogi.

dziecko z dowodem

Opłaty związane z wyrobieniem dowodu osobistego dla dziecka

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka wiąże się z opłatą w wysokości 28 zł. Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. W przypadku dzieci do 5. roku życia, wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. Po otrzymaniu informacji o gotowości dokumentu, rodzic lub opiekun prawny dziecka odbiera dowód osobisty w urzędzie, w którym złożono wniosek. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia, dowód osobisty wydawany jest na okres 5 lat.

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka przez internet

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka przez internet to wygodna i nowoczesna metoda, która pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek w urzędzie. Warto jednak zwrócić uwagę na zalety i wady tej metody, aby podjąć świadomą decyzję.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka online?

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka online, należy wykonać następujące kroki:

 1. Utwórz konto na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 2. Zaloguj się na swoje konto ePUAP i przejdź do usługi „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”.
 3. Wypełnij wniosek, podając dane osobowe dziecka oraz swoje dane jako rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Dołącz skan aktu urodzenia dziecka oraz zdjęcie spełniające wymogi.
 5. Wyślij wniosek elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego ePUAP.

Warto zaznaczyć, że wniosek o dowód osobisty dla dziecka przez internet można złożyć tylko w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia. Dla dzieci poniżej 5. roku życia, wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie.

Wydanie dowodu osobistego przez internet – jak to działa?

Proces wydania dowodu osobistego przez internet przebiega w następujący sposób:

 1. Po złożeniu wniosku online, urząd gminy lub miasta przetwarza wniosek i sprawdza poprawność danych oraz załączonych dokumentów.
 2. Jeśli wniosek jest prawidłowy, urząd przekazuje zlecenie na wydanie dowodu osobistego do drukarni.
 3. Po wydrukowaniu dowodu osobistego, dokument trafia z powrotem do urzędu gminy lub miasta.
 4. Urząd informuje rodzica lub opiekuna prawnego o gotowości dowodu osobistego do odbioru.
 5. Rodzic lub opiekun prawny odbiera dowód osobisty osobiście w urzędzie, przedstawiając swój ważny dowód tożsamości.

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka przez internet ma swoje zalety, takie jak oszczędność czasu i wygoda, ale również wady, np. konieczność posiadania profilu zaufanego ePUAP oraz ograniczenie do dzieci powyżej 5. roku życia. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze metody wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka, rozważyć wszystkie aspekty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom rodziny.

Odbiór dowodu osobistego dla dziecka

W momencie, gdy dowód osobisty dla dziecka zostanie wydany, konieczne jest jego odebranie w urzędzie. Warto wiedzieć, kto może odebrać dokument oraz jak to zrobić, aby uniknąć nieporozumień i opóźnień.

Kto może odebrać dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka może zostać odebrany przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Osoba odbierająca dokument musi posiadać ważny dowód tożsamości, aby potwierdzić swoją tożsamość przed urzędnikiem. W przypadku, gdy żaden z rodziców nie może odebrać dowodu osobistego, możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa innemu dorosłemu, który będzie mógł odebrać dokument w ich imieniu.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka?

Aby odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otrzymać informację od urzędu gminy lub miasta o gotowości dowodu osobistego do odbioru. Zazwyczaj informacja ta przekazywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Udać się do urzędu gminy lub miasta, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą swój ważny dowód tożsamości.
 3. Przedstawić urzędnikowi swój dowód tożsamości oraz podać dane dziecka, dla którego został wydany dowód osobisty.
 4. Odebrać dowód osobisty dla dziecka oraz sprawdzić poprawność danych zawartych w dokumencie.
 5. Podpisać potwierdzenie odbioru dowodu osobistego dla dziecka.

Warto pamiętać, że odbiór dowodu osobistego dla dziecka powinien nastąpić w możliwie krótkim czasie od momentu otrzymania informacji o jego gotowości. Przechowywanie dowodu osobistego w urzędzie przez dłuższy czas może skutkować koniecznością ponownego złożenia wniosku oraz opłatą za jego wydanie.

Dowód osobisty dla dziecka w różnych miastach

Proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka może się różnić w zależności od miasta, w którym składamy wniosek. Warto zatem przyjrzeć się procedurze w trzech popularnych miastach: Gdańsku, Gdyni i Sopocie, aby zrozumieć różnice i podobieństwa między nimi.

Wyrobić dowód osobisty dla dziecka w Gdańsku – jak to zrobić?

W Gdańsku, aby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, należy zgłosić się do jednego z wydziałów spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku pocztowego, konieczne jest dołączenie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecka. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wypełnić na miejscu w urzędzie.

Dowód osobisty dla dziecka w Gdyni – gdzie i jak załatwić?

W Gdyni, podobnie jak w Gdańsku, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka należy złożyć w jednym z wydziałów spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku pocztowego, konieczne jest dołączenie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecka. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdyni lub wypełnić na miejscu w urzędzie.

Załatwienie dowodu osobistego dla dziecka w Sopocie – praktyczne wskazówki

W Sopocie, proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka jest zbliżony do procedury w Gdańsku i Gdyni. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Sopotu. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku pocztowego, konieczne jest dołączenie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecka. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Sopotu lub wypełnić na miejscu w urzędzie.

Podsumowując, proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jest dość podobny. W każdym z tych miast wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w odpowiednim wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego. Warto jednak sprawdzić szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych urzędów, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy proces wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka w trzech popularnych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W każdym z tych miast wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w odpowiednim wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, a w przypadku wniosku pocztowego, konieczne jest dołączenie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecka.

Procedury wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są dość podobne, jednak warto sprawdzić szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych urzędów, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Pamiętajmy również, że dowód osobisty dla dziecka jest niezbędny w wielu sytuacjach, takich jak podróże zagraniczne czy korzystanie z usług wymagających potwierdzenia tożsamości, dlatego warto zadbać o jego wyrobienie na czas.