mezczyzna bierze recepte online

Erecepta i wiedza lekarza POZ o ich wystawianiu

Wielu pacjentów zastanawia się, jaki zakres wiedzy na temat ich leczenia mają lekarze innych specjalizacji, czy lekarz POZ. Tak się składa, że właśnie lekarz POZ ma największy dostęp do danych o naszym zdrowiu.

Ile wie lekarz POZ?

Lekarz POZ, do którego kierujemy się w pierwszej kolejności po konsultację ma pełny dostęp do naszej dokumentacji medycznej. Dzięki temu ma możliwość zapoznania się z naszą historią leczenia oraz weryfikację, na jakie leki była wystawiona erecepta. Dodatkowo ma wgląd w wystawione e-Skierowania, a także w wykonane szczepienia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto wiedzieć, że pacjenci mają możliwość bezpłatnej zmiany lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. Bezpłatnej zmiany można dokonać dwa razy w jednym roku kalendarzowym, każda kolejna zmiana podlega opłacie. Lekarza POZ zmieniamy na profilu IKP, a informacja o zmianie zostaje automatycznie przekazana do przychodni.

Uprawnienia lekarza POZ

Lekarz pierwszego kontaktu w naszym kraju ma szerokie uprawnienia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki temu może podjąć niezbędne kroki w przyjmowaniu pacjentów:

  • porady specjalistyczne oraz skierowania do odpowiednich specjalistów. W sytuacji, gdy wiedza i zakres możliwości nie pozwalają lekarzowi POZ na postawienie diagnozy, może on wystawić e-Skierowanie do odpowiedniej poradni specjalistycznej w ramach NFZ,
  • edukacja zdrowotna oraz profilaktyka są również w zakresie lekarza POZ. Oznacza to, że może wykonywać szczepienia profilaktyczne oraz badania przesiewowe,
  • diagnozowanie oraz procesy leczenia, które zawierają również zlecenia na dalsze badania, czy konsultacje u specjalistów. W ramach procesu leczenia, może zostać wystawiona erecepta na zdiagnozowaną dolegliwość pacjenta,
  • opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, a także monitoring zdrowia oraz weryfikacja i koordynacja leczenia,
  • edukacja pacjentów na temat chorób, zdrowego stylu życia, profilaktyki i samoopieki. Udzielają porad dotyczących zdrowia, odpowiedniej diety, aktywności fizycznej i innych aspektów związanych ze zdrowiem,
  • wydawanie zwolnień lekarskich (L4) na podstawie choroby lub urazu pacjenta.

Warto zaznaczyć, że lekarze POZ są kluczowymi ogniwami w systemie opieki zdrowotnej i odgrywają istotną rolę w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób oraz w zapewnianiu opieki holistycznej dla pacjentów.

Erecepta i jej obsługa przez lekarza POZ i pacjenta

Od momentu wielkich zmian w dokumentacji medycznej, wiele procesów zostało uproszczonych. Między innymi zmieniła się recepta, która obecnie określana jest jako erecepta, czyli elektroniczna recepta. Erecepta zastąpiła papierowy dokument i wyeliminowała wszystkie problemy, które generowała jej papierowa siostra. Mowa o zgubieniu recepty, zniszczeniu jej, nieczytelnie wypisanej itp. Na szczęście te problemy są już dawno za nami.

Dzięki temu, że aktualnie wykorzystywana jest erecepta, również i lekarze mają dużo prościej. Systemy są tak przygotowane, że po wpisaniu numeru PESEL, lekarzowi podstawiają się automatycznie wszystkie dane, dzięki czemu nie ma miejsca na pomyłki. Cała baza leków również jest w zasięgu kilku kliknięć. W momencie, gdy erecepta zostaje wystawiona przez lekarza, pacjent adekwatnie do swoich ustawień na profilu IKP może dostać ją w formie wiadomości SMS, wiadomości e-mail, a także w aplikacji mojeIKP. Dla osób niekorzystających z internetu jest alternatywa w postaci wydruku informacyjnego, który zawiera wszystkie odpowiednie informacje.

Aby erecepta mogła zostać zrealizowana w aptece, należy podyktować 4-cyforwy kod z wiadomości SMS oraz swój numer PESEL, lub okazać kod QR do zeskanowania bez podawania już numeru PESEL. Dla osób, które posiadają wydruk informacyjny, należy również podać 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL.