ciezarna kobieta

Badania prenatalne a zdrowie dziecka. Dlaczego warto z nich skorzystać?

W trosce o zdrowie przyszłej pociechy warto znać narzędzia, które pozwalają na monitorowanie rozwoju już od pierwszych tygodni ciąży. Czym są badania prenatalne i dlaczego każda przyszła mama powinna się z nimi zapoznać? Przeczytaj!

Zapamiętaj! Najważniejsze informacje

 • Badania prenatalne to testy medyczne przeprowadzane w trakcie ciąży, mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia płodu i wykrycie ewentualnych wad wrodzonych czy chorób genetycznych.
 • Te badania pozwalają lekarzom monitorować zdrowie matki i płodu, co zapewnia bezpieczny przebieg ciąży i jest rekomendowane dla każdej przyszłej mamy.
 • Istnieją różne rodzaje badań prenatalnych, w tym badania przesiewowe (USG czy testy krwi) oraz badania diagnostyczne (amniopunkcja czy biopsja kosmówki).

Badania prenatalne – co to takiego?

Badania prenatalne to testy medyczne, które są przeprowadzane w trakcie ciąży. Ich celem jest sprawdzenie stanu zdrowia płodu, wykrycie ewentualnych wad wrodzonych czy chorób genetycznych. Testy te pozwalają lekarzom na monitorowanie zdrowia matki i płodu, zapewniając bezpieczny przebieg ciąży. Są one rekomendowane dla każdej przyszłej mamy, bez względu na wiek czy historię medyczną.

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne służą ocenie stanu zdrowia płodu w trakcie ciąży. Są one ważne dla wykrywania ewentualnych wad wrodzonych czy chorób genetycznych. Możemy wyróżnić następujące rodzaje badań prenatalnych:

Badania przesiewowe:

 • USG pierwszotrymestralne (wykonywane między 11. a 14. tygodniem ciąży) – ocenia ryzyko wystąpienia zespołu Downa i innych wad chromosomowych, pozwala ocenić także budowę płodu;
 • test podwójny (między 10. a 14. tygodniem ciąży) – badanie krwi matki w celu oceny ryzyka wad chromosomowych u płodu. Mierzy stężenie dwóch białek;
 • test potrójny i poczwórny (między 15. a 20. tygodniem ciąży) – badanie krwi matki mające na celu ocenę ryzyka wad chromosomowych i wrodzonych u płodu. Bazuje na stężeniu 3 lub 4 białek w surowicy matki;
 • USG drugotrymestralne (między 18. a 22. tygodniem ciąży) – bardziej szczegółowe badanie ultrasonograficzne oceniające anatomię płodu;
 • badanie DNA z krwi matki (od 10. tygodnia ciąży) – nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykorzystuje krew matki do wykrywania wad chromosomowych płodu.
 • USG trzeciotrymestralne – 3. badania prenatalne kiedy są wykonywane? Przechodzi się je w trzecim trymestrze ciąży. Pozwalają one ocenić rozwój i stan płodu przed porodem.

Badania diagnostyczne:

 • amniopunkcja (zwykle między 15. a 18. tygodniem ciąży) – polega na pobraniu próbki płynu owodniowego w celu analizy chromosomów płodu. Może wykryć wady chromosomowe, jak zespół Downa czy zespół Edwardsa;
 • biopsja kosmówki (między 11. a 14. tygodniem ciąży) – następuje pobranie próbki kosmówki, tkanki łączącej płód z macicą. Służy do analizy chromosomów płodu;
 • kordocenteza (po 18. tygodniu ciąży) – pobranie krwi z pępowiny ma na celu analizę chromosomów i innych czynników, jak np. infekcje płodu.

Dlaczego warto wykonywać badania prenatalne?

Wykonanie badań prenatalnych ma wiele zalet, które przekładają się na zdrowie i dobro zarówno matki, jak i dziecka. Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto je wykonywać:

 • wczesne wykrywanie wad wrodzonych i chorób genetycznych – badania prenatalne pozwalają na wczesne wykrycie wielu wad wrodzonych oraz chorób genetycznych, takich jak zespół Downa. Dzięki temu przyszli rodzice mogą być lepiej przygotowani na narodziny dziecka z określonymi potrzebami;
 • poznanie płci dziecka – chociaż dla wielu rodziców nie jest to główny powód wykonywania badań, ultrasonografia pozwala zazwyczaj na ustalenie płci dziecka;
 • monitorowanie zdrowia matki i płodu – badania prenatalne oceniają nie tylko stan zdrowia płodu, ale również matki. Mogą wskazać potencjalne problemy, takie jak stan przedrzucawkowy czy cukrzyca ciążowa, mogące wpłynąć na przebieg ciąży;
 • pomoc w planowaniu medycznej opieki – w przypadku wykrycia wad czy komplikacji lekarze mogą odpowiednio przygotować się do porodu, tak by zapewnić najlepszą opiekę zarówno matce, jak i dziecku. W niektórych przypadkach może to nawet oznaczać interwencję medyczną jeszcze przed narodzinami dziecka;
 • podjęcie świadomej decyzji – w przypadku wykrycia poważnych wad wrodzonych czy chorób genetycznych rodzice mają czas na przemyślenie i podjęcie świadomej decyzji dotyczącej dalszego postępowania w ciąży

Kiedy zalecane jest wykonanie badań prenatalnych?

Dla kogo badania prenatalne są przeznaczone w szczególności? Oto lista wskazań do wykonania testów.

 • kobiety po 35. roku życia;
 • rodzice z wadą wrodzoną lub chorobą genetyczną w rodzinie;
 • kobiety z chorobami przewlekłymi;
 • kobiety po niepokojących wynikach badań przesiewowych;
 • jeśli w trakcie ciąży wystąpiła ekspozycja na substancje czy czynniki potencjalnie szkodliwe dla płodu (np. niektóre leki, chemikalia, promieniowanie), warto rozważyć wykonanie badań.

Czy badania prenatalne są bezpieczne?

Badania prenatalne są wykonywane tak, aby były jak najbezpieczniejsze zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego się płodu. Większość z nich to metody całkowicie nieinwazyjne, które nie niosą za sobą żadnego ryzyka (badania ultrasonograficzne, czyli USG, a także testy krwi). Jednak pewne bardziej zaawansowane badania, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, choć są stosunkowo bezpieczne, niosą niewielkie ryzyko powikłań.

Podsumowując, badania prenatalne stanowią nieodłączny element opieki nad ciężarną oraz nad rozwijającym się płodem. Dostarczają cennych informacji, które mogą wpłynąć na decyzje i działania podjęte przez rodziców i lekarzy. Dzięki nim możliwe jest wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych problemów oraz zaplanowanie odpowiedniej opieki. Pozwala to zapewnić jak najlepsze warunki dla zdrowego rozwoju dziecka.