eozynofile

Co oznacza niski poziom eozynofilii? Możliwe przyczyny

Eozynofile to komórki obronne będące elementem układu odpornościowego człowieka. Pełnią w organizmie bardzo ważne funkcje, a ich poziom pozwala na analizę stanu zdrowia i sprawności systemu immunologicznego. Do oceny poziomu eozynofili niezbędne jest wykonanie badania morfologicznego krwi. Obniżony stan eozynofilii jest alarmujący, ale nie zawsze wynika z chorób.

Czym są eozynofile?

Eozynofile (granulocyty kwasochłonne) są rodzajem białych krwinek. Wchodzą w skład układu odpornościowego człowieka, pełniąc funkcję immunomodulującą. Eozynofile są nazywane komórkami obronnymi, gdyż mają zdolność niszczenia pasożytów, wirusów, bakterii, wolnych rodników i komórek nowotworowych. Uczestniczą w reakcjach alergicznych organizmu. Biorą również udział w procesach naprawczych, np. gojeniu się ran. Eozynofile powstają w szpiku kostnym, skąd dostają się do krwi obwodowej i tkanek. 

Stan obniżonych eozynofili

Za prawidłowy poziom eozynofili we krwi uznaje się wartości 0,1–0,5 tys./ul. Wynik poniżej normy jest określany pojęciem eozynopenii, czyli stanem obniżonych eozynofilii. Powinieneś jednak wiedzieć, że do wiarygodnej i pełnej analizy wyniku niezbędne są wartości pozostałych parametrów morfologii krwi. Sam wskaźnik poziomu eozynofilii jest niewystarczający do interpretacji i postawienia diagnozy. 

Co może powodować obniżenie eozynofili?

Niskie eozynofile mogą mieć wiele przyczyn. Wśród czynników odpowiedzialnych za obniżenie liczby granulocytów kwasochłonnych wskazuje się m.in.:

  • alergie; 
  • zakażenia pasożytnicze;
  • choroby nowotworowe; 
  • niedobory immunologiczne (np. spowodowane chorobami przewlekłymi); 
  • kolagenozy (np. zapalenie naczyń, zapalenie powięzi).

Obniżony poziom eozynofilii obserwuje się u osób z nadczynnością kory nadnerczy, który może świadczyć o zespole Cushinga, a także u chorych na niedokrwistość aplastyczną. Wpływ na niski poziom eozynofilów mają również niektóre leki zawierające m.in.: jodki, sulfonamidy, ampicyliny, aspirynę. Do obniżenia eozynofilii dochodzi także w przebiegu zaburzeń hematologicznych. Wówczas w wyniku morfologii stwierdza się obniżony poziom leukocytów.

Powinieneś wiedzieć, że obniżony poziom eozynofilii nie zawsze jest patologiczny i wynika z choroby. Do takiego stanu może również dojść na skutek silnego i długotrwałego stresu, a także wyczerpującego wysiłku fizycznego. Fizjologiczny i tymczasowy niski poziom eozynofili może także być skutkiem urazów lub ostatniego przebytego zabiegu operacyjnego. 

Mnogość czynników sprawczych niskiego poziomu eozynofilii sprawia, że wynik ten, wraz z pozostałymi wskaźnikami morfologii, powinien być interpretowany przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, przebytych lub obecnych chorób.